Минали

29.09.2022 – „Командироване в рамките на предоставяне на услуги  – специфики, предизвикателства, рискове и практически съвети“

На 29.09.2022 г. от 14.00 до 15.30 ч. ви очакваме онлайн на виртуален семинар на тема „Командироване в рамките на предоставяне на услуги  – специфики, предизвикателства, рискове и практически съвети“.

С отшумяването на Covid пандемията се възстановяват предпандемичните нива на трудовата мобилност в Европа. Вече е ясно, че при появата на нови щамове и вълни, единният европейски  пазар не може да си позволи такива ограничения за свободното движение на работна сила, на каквито бяхме свидетели. В този контекст, на дневен ред отново излиза темата за трансграничните командирования в ЕС, спазването на законите срещу т.нар. социален дъмпинг и произтичащите от него рискове. Темата придобива особена актуалност и заради съществените законови новости в тази сфера през последните две години, които останаха до голяма степен незабелязани от бизнеса в сянката на пандемията.

Какво ще чуете в семинара:

Режими за командироване в чужбина:

 • Кога се прилага редът по чл. 121А от КТ и кога този по чл. 121 от КТ;
 • Какви са трудностите и тънкостите при определяне на приложимия режим, често срещани грешки;
 • Какви са основните задължения на работодателя при двата режима на командироване и какви са съществените разлики между тях.

Какви са типичните правни аспекти, които трябва да имаме предвид при командироване в рамките на предоставяне на услуги:

 • Трудовоправни;
 • Социалноосигурителни;
 • Данъчни.

Основни предизвикателства при командироване по чл. 121А от КТ:

 • Прилагане на чужди, по-благоприятни, законови правила и сектор-специфични условия на труд, произтичащи от закони, подзаконови нормативни актове и общоприложими колективни трудови договори;
 • Изчисляване на възнаграждението;
 • Правилно документиране на командироването – задължителни и препоръчителни елементи на допълнителното споразумение за командироване;
 • Изпълнение на административни изисквания на приемащата държава (предварително уведомяване, определяне на представител, съхранение на документи и др.)

Какъв стандартен процес да следваме, за да избегнем правни рискове при командироване по чл. 121А от КТ (в рамките на предоставяне на услуги):

 • Изпълнение на изисквания, произтичащи от българското право;
 • Изпълнение на изисквания, произтичащи от правото на приемащата държава.

Какви са рисковете при неспазване на приложимите законови изисквания:

 • Административни санкции в приемащата държава;
 • Административни санкции в България;
 • Искове за неизплатени суми от служители, съответно от синдикати;
 • Прикрита заетост – риск в някои държави;
 • Наказателна отговорност на управителя – в някои държави.

• Какво е важно да знаем и за какво да внимаваме при командироване към трите най-големи приемници на командировани служители (тази част от семинара ще се проведе на английски език):

 • Германия;
 • Франция;
 • Белгия.

Темата ще обсъдим с експерти с дългогодишен опит. Наши гости ще бъдат Теодосия Кирилова, съосновател на WorkisrOund, член на International Fiscal Association; Петър Боюклиев, национален експерт по дистрибуторско право за България на International Distribution Institute; Танел Фелдман, учредител на Immigration Law Associates; Роланд Плехер, член на мюнхенската адвокатска колегия с дългогодишен опит в трудовото право. Повече за лекторите вижте ТУК

Семинарът е част от поредица онлайн събития, в които в рамките на 2022 г. ще имаме възможност да дискутираме, да обменяме опит, да споделяме успешни практики. Наши гост-лектори ще бъдат български и международни експерти, с които заедно ще търсим работещи решения по актуални HR теми. Поредицата семинари се организира в партньорство с проект “Първи стъпки за професионално развитие” (вижте повече информация ТУК), на Тръст за социална алтернатива.

Достъпът е отворен без такса за всички членове на БАУХ, както и за партньори по проект “Първи стъпки за професионално развитие” като е необходима задължителна регистрация, която можете да направите като попълните формата по-долу до 28 септември 2022 г. За нечленове на БАУХ таксата за участие е 30 лв. с ДДС.

This form is disabled.

Вашият коментар

bg_BGБългарски