Проект “Първи стъпки за професионално развитие”

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ на Тръст за социална алтернатива* се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите в Европа. Проектът цели да повиши образователните възможности и готовността за заетост на младежи от 15 до 29 години, чрез консултации за кариерно ориентиране, мотивация, обучения за личностно и професионално развитие, наставническа помощ от професионалисти, съвети при търсене на работа.

Освен в помощ на младежите, екипът на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се стреми да бъде максимално полезен и на бизнеса. През целия период на проекта, ТСА организира безплатни обучения и събития за обмяна на опит за всички частни компании-партньори в проекта. Ако и вие вярвате, че многообразието и приобщеността на работното място за двигател на прогреса на компанията, в която работите, можете да се свържете с екипа на проекта на имейл [email protected]

*Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, която работи със социално отговорни компании, които считат многообразието и приобщеността на работното място за определящ фактор за постигане на положителна промяна за фирмата. ТСА оказва финансова подкрепа за образователна и пазарна активност на хора от икономическите уязвимите групи.

bg_BGБългарски