Контакти

Българска асоциация за управление
на хора
/офис/ ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14 София – 1000
Тел. (02)950 10 90; 0882 010350
e-mail: bapm@bapm.bg
Данни за фактура:
Сдружение Българска асоциация за управление на хора
ул. Княз Александър І 16Б, ет. 4, ап. 14
гр. София, 1000
ЕИК: 175012964
ДДС №: BG175012964
МОЛ: Миглена Узунова-Цекова

Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC – BPBIBGSF Юробанк България АД Клон – София, ул. Съборна 3
Полина Господинова-Георгиева
Изпълнителен директор pgospodinova@bapm.bg
Мобилен телефон:
0899 240 586

Констанца Кадънкова
Бранд мениджър
kkadankova@bapm.bg
Мобилен телефон:
0882 010 350


bg_BGБългарски