Събития

Българска асоциация за управление на хора организира различни събития – дискусионни форуми, уъркшопове, обучения, семинари, работни срещи, конференции и др., които подпомагат функцията й на платформа за споделяне на добри практики, опит и знания.

bg_BGБългарски