Мисия и визия

Визия:

Гарант за професионализъм и качество в управлението на хора
.


Мисия:

Подкрепяме развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите.

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това да повишава добавената стойност за организациите и да допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на хората.

Асоциацията работи и в посока подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси, издигане статута на професията и установяване на високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

bg_BGБългарски