БАУХ дава възможност за една устойчивост и изграждане на следващото поколение HR

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Валерия Видинлиева, мениджър „Човешки ресурси“ в Овергаз

Овергаз Мрежи АД е съмишленик и представител на общността на БАУХ от 2010 г. – коя е причината да се приобщите към Асоциацията?
Здравейте и благодаря за възможността да се обърна чрез нашата Асоциация до всичките й членове, до колегите, които са посветили своя професионален трудов път на управлението на хората в своите компании. Позволете ми да ви поздравя по повод прекрасния юбилей – 20 години БАУХ. Ние, в Овергаз винаги сме вярвали, че само чрез подготвените и мотивирани служители една компания може да постигне своите стратегически цели. Знаем от своята работа до момента, че управлението на хората не е проста работа и непрекъснато трябва да търсим баланса като направление “Човешки капитал” между целите на топ мениджмънта и интересите на служителите. Това не всякога е лесно постижимо. Членството ни в БАУХ ни даде възможност да създадем контакти с другите HR екипи и техните експерти, да обменяме опит и добри практики от различните компании, да научаваме последните тенденции в нашата област чрез участието в различните семинари, конференции и други събития. Наши служители са били лектори на събития на Асоциацията и са представяли успешните ни практики пред HR общността.

Как се разви HR гилдията в България през тези години и каква е ролята на БАУХ в това? (Какво прави Българска асоциация за управление на хора значима за бизнеса и как повлия на HR функцията в компаниите?)
Служители на направление “Човешки капитал” са участвали редовно във вашите събития. Спомняме си едни от първите предколедни срещи, на които се събираха около 50 човека. Спомняме си и първите лица на Асоциацията – Светла Стоева, Надежда Томова и Светлозар Петров. В тези първи години професията не бе особено популярна, а често и асоцираха HR-ите с обикновени ТРЗ специалисти. През последното десетилетие професията утвърди своето важно място в живота на всяка една компания. Днес няма бизнес организация в България от среден и голям размер, която да няма свой собствен отдел “Човешки ресурси”, в който да работят експерти в различни направления – от обучение и развитие, през трудови правоотношения и подбор, та до социални придобивки и бонусни схеми. За престижа на професията говори факта, че все повече млади хора завършват именно такава специалност във ВУЗ в България и избират именно нашата професия за старт на своята трудова кариера. За утръждаването и повишаването на престижа не малка роля изигра и Асоциацията, която чрез своята дейност представи пред висшите мениджъри в страната важността на нашата работа и ползите от нея за стратегическите успехи на компаниите.

Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията, респективно на общността?
На първо място е професионализмът. Всеки един от нас следва да бъде добър професионалист в своята област. Тук е мястото да спомена отново важната роля на Асоциацията, която дава възможност да развитието и сертифицирането на младите ни колеги чрез разработената сертификационна програма, в която участие имат утвърдени професионалисти с дългогодишен опит. На следващо място бих посочила ангажираността. На трето място и за мен изключително важно е доверието и работата в екип. Нашата работа дотолкова е преплетена и взаимосвързана, че без доверие и екипна работа трудно биха се получили резултатите, които се очакват от нас. Междувпрочем именно професионализма, ангажираността, доверието, екипната работа са част от ценностите на общността, прокламирани в Етичния кодекс на Асоциацията. И това е нормално, защото в неговото изработване са участвали активно представителите на различни HR екипи.

Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Споменах за някои от промените. В края на 90-те години и началото на новото хилядолетие фирмите имаха счетоводители, които играеха ролята и на HR-и, отговарящи за трудовите правоотношения. До там се простираше HR дейността – до подготвяне и администриране на трудови договори и изготвянето на работните заплати. Впоследствие професията ни се утвърди, зае важно място като стратегически партньор на бизнеса, развиха се и различни направления в нея – от обучение и развитие, през социални придобивки, а днес имаме вече и специалисти по брандинг, мениджъри “щастие”, отговорници за фирмената култура. Все повече мениджъри осъзнаха, че в битката за талантите могат да имат успех само и единственоq ако полагат грижи за своите служители, ако превръщат своите фирми в добро място, в което служителите им да се чувстват като част от едно семейство и споделят общи ценности. Особено важно място в нашата дейност заема работата с младите хора (деца, ученици и студенти), за да имаме подготвени специалисти за професиите във всеки един момент.
Няма как да не спомена и предизвикателствата, които постави пред нас пандемията от COVID – 19 и необходимостта за много кратко време да въведем различна организация на работа, както и защита на здравето, и живота на работещите.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
През всичките тези години Асоциацията имаше важна роля от това да обясни на българската общественост какви са новите отговорности на съвременните HR екипи през това да събира редовно професионалистите в областта, които да споделят/ обменят добри практики и не на последно място да създава възможности за сертификация и обучение на младите ни колеги. Последното дава възможност за една устойчивост и изграждане на следващото поколение HR, основано на споделените ценности, знания и експертиза, които се предават от дългогодишните наши колеги. И още нещо важно. В хода на тия процеси самата Асоциация се промени – от асоциация за “управление на човешки ресурси” в Асоциация за управление на хора. Служителите не са просто ресурси, като останалите. Те чувстват, мислят, действат. Промениха се и други неща и се разшириха възможностите, които се предоставят с цел подкрепа на работещите наши колеги.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Ще си позволя първо да се обърна към всички колеги – Бъдете живи и здрави! В днешната ситуация това е най-важното. Не забравяйте, че всяка криза е и възможност, и че знака за криза в китайската азбука има това двояко значение. Ще дойдат добрите дни за нас, бизнеса и страната ни! Продължавайте да се развивате като експерти, да търсите нови начини посредством работата си да добавяте стойност в общия успех на бизнес организациите, за които работите! На колегите и партньорите от Асоциацията желая още дълги години ползотворна работа!

Вашият коментар

bg_BGБългарски