БАУХ влиза в ролята на катализатор за новите тенденции, на компас за работещи практики

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ в Кауфланд България

Kaufland България е член на БАУХ от 2018 г., което на пръв поглед не е много, но те бяха динамични и изпълнени със събития, вкл. касаещо професията HR. Защо станахте част от общността ни, оправдаха ли се очакванията ви и спомогна ли това за развитието на HR функцията в компанията Ви?
Присъединяването към общността на Българската асоциация за управление на хора ни даде възможност да изградим нови контакти, обменим добри практики и да усъвършенстваме своята работа. В екипа на Човешки ресурси в Кауфланд работят 45 професионалисти, отговарящи за всички аспекти на ЧР консултирането и грижата за над 6000 служители на фирмата. Благодарение на членството в асоциацията този екип значително разшири хоризонта на своите професионални познания. Усвоените добри практики след това бяха приложени в работата, подобриха нашите процеси и по този начин – условията за нашите служители.
Оценяваме високо факта, че посредством различните инициативи, които БАУХ провежда (конференции, сертификации и много други), асоциацията задава единен и много висок стандарт за професионализъм. Наред с това тя въвежда и налага новите насоки в развитието на професията.

Кои от ценностите на общността припознахте като свои?
Вярваме, че развитието на работната среда в страната е обща отговорност на професионалистите в сферата на Човешките ресурси, като тази цел може да бъде постигната единствено като въплътим в своята работа ценностите, заложени в основата на дейността на асоциацията.
Фирмените ценности на Кауфланд: резултати, динамика и коректност са основата на нашия успех. В това отношение припознаваме и се идентифицираме със стремежа на БАУХ да обедини професионалната общност с високата цел да развие по-добри професионални практики в управлението, мотивирането и ангажирането на човешкия капитал. При това постигнати чрез етичност във взаимоотношенията, доверие и честност.
За нас, в Кауфланд, динамиката е силата, с която усъвършенстваме вече постигнатите добри резултати и създаваме иновации. В последната година екипите по Човешки ресурси във всички фирми работят при все по-осезаема динамика и бързо променяща се среда. БАУХ усети новия пулс и посока на актуалните тенденции. Бързите темпове на развитие водят до нови практики и ново, по-високо ниво на гъвкавост, които асоциацията изповядва и успя да открои и сподели по най-добрия начин със своите членове.

Какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Бизнесът се променя по-бързо от всякога, а това повлиява развитието на ЧР функцията. Най-актуалните тенденции, върху които вярваме, че в следващите години ще се фокусира управлението на хора ще бъдат постигане на по-висока удовлетвореност и мотивация на служителите в условия на прилагане на все по-гъвкави модели на работа, както и дигитализацията. Друг важен аспект, който в момента се формира е управлението на мултинационални екипи, поради глобализацията на бизнеса, а също така управлението на най-младите поколения. Разликата в целите, предпочитанията, мотивацията на служители от тези възрастови групи става все по-осезаема и следва да бъде професионално адресирана. В този контекст вярваме, че две от ключовите умения на всеки успешен професионалист и бизнес занапред ще бъде адаптивността и добрите умения за комуникация.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
БАУХ влиза в ролята на катализатор за новите тенденции, на компас за работещи практики. Асоциацията дава платформа за споделяне на изпитани вече процеси, които подобряват работата на служителите на множество компании в страната и по този начин повлияват пазара на труда.
Всички членове на асоциацията се стремим към единна цел и тя е здравето, мотивацията, ангажираността, задържането и удовлетвореността на служителите в нашите организации и в името на тази обща цел, ролята на БАУХ е да насърчава професионалистите, членуващи в нея към постигане на още по-добри условия на работа в организациите.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Благодарим на асоциацията за ключовата роля, която изигра в изминалите 20 години за развитието на стандартите в управлението на хора в България. Пожелаваме си, а и на всички членове на БАУХ постоянно усъвършенстване, защото: „Който престава да се усъвършенства, престава да бъде добър“ – това гласи веруюто на нашата компания.

Вашият коментар

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски