БАУХ е единствената по рода си професионална организация на HR в България

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Христо Борисов, изпълнителен директор на ARS България

Г-н Борисов, Вие сте изпълнителен директор на ARS България – компания, която е дългогодишен съмишленик на българската HR общност. Коя е причината Вашата организация да се приобщи към професионалната организация на специалистите по управление на човешки ресурси?
Най-напред, бих искал да благодаря на Асоциацията за дългогодишното ни сътрудничество, не само като член на Асоциацията, но и като партньор по множество съвместни проекти, през изминалите години.
Асоциацията е единствената по рода си професионална организация на специалистите по управление на човешки ресурси в България и същевременно една от малкото професионални организации, която активно участва в подобряването на икономическата среда за правене на бизнес в България, чрез различни обществени и професионални инициативи, включително подкрепяйки подобряването на законовата уредба у нас, в частта на трудовото законодателство.

Как се развива HR функцията в общ план и по-конкретно в България в последните години, от гледна точка на CEO?
Споделям мнението на колеги както от местни, така и международни компании, че ролята на HR продължава да се развива и да има съществено значение при вземането на всички важни решения във всяка организация.
В ролята си на CEO, мога да споделя, че високо ценя съдействието на специалистите в сферата на HR, за поддържането на здравословна работна среда и за прилагането на най-новите правила и методи за управление на човешките ресурси. Като казвам управление на човешките ресурси, мога да заявя спокойно, че тук отдавна не говорим само за управление на персонала. В новото време, говорим за привличане на таланти, развитие и мотивация на служителите, за кариерно планиране и обучения. В голяма степен, промяната в фукциите на HR се дължи на промените не само в организациите или в държавата, но и в световен мащаб. За пример, мога да посоча включително и промените, през които преминаваме всички в момента покрай пандемията Covid19. Без съдействието на HR специалистите, бихме били доста затруднени да изградим функционираща, отговорна и в същото време спокойна организация на труда. Ролята на HR еволвира от администриране на персонала до и към обслужване, подкрепяне и съдействие за постигане на правилният баланс между работна среда и личен живот.

Формулирайте с няколко думи основната ценност на HR за бизнеса, респективно – за обществото?
Както споменах по-горе, ролята на HR в бизнеса е от изключително значение за всяка организация. Опознавайки човешкото поведение, наблюдавайки развитието на талантите и вплитането на цялото това акумулирано знание при вземането на решения в организацията, спомага неимоверно за постигането на стратегическите цели, не само в бизнес аспект, но и в чисто човешки. Ценността на специалистите по HR е да формулират и преведат на разбираем език комерсиалните цели на организацията към служителите и да съдействат на същите за постигането им. Разпознаването на постиженията и отличаването им, правилната реакция в трудните моменти са от изключително значение за мотивацията на персонала.

Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията, според Вас?
Да, така е. Живеем в доста динамични времена, които изискват бърза адаптация към промените, както на бизнес ниво, така и в управлението на персонала. Без адекватна реакция, бихме били изправени пред изключително тежки решения, които неминуемо биха се отразили и на служителите. Промените засягат всеки аспект от живота на хората, не само в професионална среда – за пример: преди години, извършването на труда бе обвързано с работното място. Днес това вече е остаряло правило, наблюдаваме все по-голяма свобода къде да бъде извършван труда, фокусираме се повече на резултатността и внасяме свобода в избора на работното място. Разбира се, Freedom through responsibility носи със себе си личната отговорност на служителите и тяхната мотивация, където HR специалистите играят основна роля. Някои от основните тенденции, които наблюдаваме са, както следва:
● От колективен към персонализиран подход – максимата one size fits all вече не работи. Талантите имат своите различни очаквания и тяхната мотивация е различна;
● Employee experience – важно е да имаме ясен поглед какви са мотивационните драйвъри на всеки, как служителите възприемат организацията, какво ги води напред и как бихме им отговорили;
● Technology as transformational driver – облекчаването на всички HR процеси чрез въвеждане на нови технологии овластява служителите да бъдат in the driver’s seat, що се касае до тяхната кариера. HR следва да бъде възприеман като фасилитатор и ключов партньор, в който служителите имат доверие.

Каква е ролята на Българска асоциация за управление на хора в тези процеси, според Вас?
Вашата визия “Гарант за професионализъм и качество в управлението на хора” и мисия “Подкрепяме развитието на обществото като създаваме условия за развитие на хората и организациите” говорят сами за себе си. Според мен, Вашата роля е да събирате и разпространявате цялото натрупано знание от Вашата дейност към колкото се може повече компании, да акумулирате опит и развивате отношенията с бизнеса с цел – развитие на HR фунцията в организациите.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожелавам на всички колеги успех и вяра в бъдещето, много професионални успехи и съвместни мероприятия в полза на обществото и всички специалисти в сферата на HR.

Вашият коментар

bg_BGБългарски