Минали

7.12.2021г. Дискусия по ЕС Директива за защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза („Директивата“) е част от стратегията на Европейския съюз да поощри лицата, които дават гласност на определени нередности на работното си място. Държавите-членки са длъжни да транспонират Директивата в националните си законодателства до 17 декември 2021 г.

Несъмнено HR отделите ще бъдат пряко въвлечени в дискусиите и изпълнението на съответния документ. Затова ви каним на семинар/дискусия, на които да разтълкуваме заедно подадената от ЕС Директива в подробности и да улесним максимално процеса по въвеждането й в компаниите.

С адв. Мартин Димитров от Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ ще обсъдим имплементирането и тълкуването на Директивата, както и няколко полезни въпроса, касаещи нейната същност:

• Кой може да подава сигнали
• Условия за защита на сигнализиращите лица
• Вътрешно и външно подаване на сигнали
• Публично оповестяване
• Приемането на сигнали и последващите действия по тях
• Имплементиране на директивата в България

Очакваме ви на 7 декември, вторник от 13:00 до 14:00 часа онлайн в платформата Zoom. Детайли за достъп ще получите непосредствено преди събитието.

Семинарът е част от поредица онлайн събития, в които в рамките на 2021 г. ще имаме възможност да дискутираме, да обменяме опит, да споделяме успешни практики. Наши гост-лектори ще бъдат български и международни експерти, с които заедно ще търсим работещи решения по актуални HR теми. Поредицата семинари се организира в партньорство с проект “Първи стъпки за професионално развитие” /вижте повече информация ТУК/, на Тръст за социална алтернатива.

Достъпът е отворен без такса за всички членове на БАУХ, както и за партньори по проект “Първи стъпки за професионално развитие” като е необходима задължителна регистрация, която можете да направите като попълните формата по-долу до 06 декември 2021 г. За нечленове на БАУХ таксата за участие е 30 лв. с ДДС.

This form is disabled.

Leave a Reply

en_USEnglish