Проекти

Работата на проектен принцип е един от акцентите на формите на взаимодействие, които БАУХ осъществява. Този подход касае не само европейски проекти в партньорство с други държави и институции, но и е метод в работния процес, на който екипът залага, съобразено с тенденциите в управлението на хора.

en_USEnglish