Индивидуално членство

Индивидуалното членство дава възможност на физически лица да бъдат членове на асоциацията. Членството е обвързано с човека, а не с конкретната организация, в която той работи към момента.

За новоприсъединяващи се членове (размерът на членския внос е валиден от 11.05.2023 г. по решение на Общо събрание):

1. За работещи, встъпителната такса е 50 лв
Членски внос:
– м. януари – декември – 110 лв
– м. април – декември – 80 лв
– м. юли – декември – 55 лв
– м. октомври – декември – 30 лв

2. За редовни студенти и пенсионери, Встъпителна такса е 10 лв
Членски внос за неработещи студенти, след представяне на уверениe от учебното заведение:
– м. януари – декември – 50 лв
– м. април – декември – 40 лв
– м. юли – декември – 30 лв
– м. октомври – декември – 15 лв

Годишен членски внос за текущи членове*:

Учащи 50 лв.
(Необходимо е да представите документ за редовно обучение)
Пенсионери50 лв.
Работещи100 лв.


*Забележка: По решение на Общото събрание на членовете на БАУХ, взето на 11.05.2023 г., от 1 януари 2024 г. размерът на членския внос за текущите членове ще бъде повишен с 10%.

***

Направете своята регистрация за членство ТУК:

en_USEnglish