Индивидуално членство

Индивидуалното членство дава възможност на физически лица да бъдат членове на асоциацията. Членството е обвързано с човека, а не с конкретната организация, в която той работи към момента.

За членове със съществуващо членство, заплатили членския си внос за предходната година членският внос е 100.00 лева

Учащи50 лв.
(Необходимо е да представите документ за редовно обучение)
Работещи100 лв.


За нови членове:

1. За работещи, встъпителната такса е 50.00 лв
Членски внос:
– м. януари – декември – 100.00 лв
– м. април – декември – 75 лв
– м. юли – декември – 50 лв
– м. октомври – декември – 25 лв

2. За редовни студенти и пенсионери, Встъпителна такса е 10.00 лв
Членски внос за неработещи студенти, след представяне на уверениe от учебното заведение:
– м. януари – декември – 50.00 лв
– м. април – декември – 40.00 лв
– м. юли – декември – 30.00 лв
– м. октомври – декември – 15.00 лв

***

Направете своята регистрация за членство ТУК:

en_USEnglish