тренинг академия на баух

Become excellent in HR

За Тренинг академията

Тренинг академията е естествено свързана с мисията на Българска асоциация за управление на хора да подпомага и развива професионалистите по управление на човешки ресурси.
Основа на модулите в академията са професионалните стандарти, заложени в Сертификационната програма на БАУХ (вижте повече ТУК). Така, обучителните модули ще подкрепят и процеса на сертифициране, за който освен менторство, ще можем да предложим вече и обучение.

Целта ни е да повишим ефективността на хората в една организация, работейки за развитие на техните умения, знания и професионална квалификация, за да бъдем полезни на бизнеса и на самите хора—сега и за в бъдеще!

МОДУЛИТЕ В ТРЕНИНГ АКАДЕМИЯТА

Организационен дизайн

Разработен от Илиян Бойчев, IBTrainings

Организационно развитие

Разработен от Богдан Хартарски, Интегрита

планиране и подбор на човешки ресурси

Разработен от Илиян Бойчев, IBTrainings

учене и развитие на таланти

Разработен от Златина Кушкиева, HR Consulting Partners

Управление на представянето и възнагражденията

Разработен от Златина Кушкиева, HR Consulting Partners

Ангажираност на служителите

Разработен от Богдан Хартарски, Интегрита

трудови отношения

Разработен от Павлина Иванова, доктор по икономика, Икономически университет - Варна

2021 - КАЛЕНДАР НА ОБУЧЕНИЯТА ПО МОДУЛИТЕ

Обучението по всеки от модулите ще се проведе два пъти през годината

Организационен дизайн

Първа дата: 12-13 май 2021 г.
Втора дата: 28-29 октомври 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 13.00 часа
Водещ: Илиян Бойчев, IBTrainings

Формат: виртуално, през Zoom; двудневно присъствено обучение

 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Първа дата: 8-9 юни 2021 г.
Втора дата: 9-10 ноември 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 13.00 часа
Водещ: Богдан Хартарски, Интегрита

Формат: виртуално, през Zoom; двудневно обучение

Планиране и подбор на човешки ресурси

Първа дата: 21-22 април 2021 г.
Втора дата: 19-20 октомври 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 13.00 часа
Водещ: Илиян Бойчев, IBTrainings

Формат: виртуално, през Zoom; двудневно присъствено обучение и задача за самостоятелна подготовка

УЧЕНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

Първа дата: 24-26 март 2021 г. – ГРУПАТА Е ЗАПЪЛНЕНА
Втора дата: 29 септември – 1 октомври 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 12:30 часа
Водещ: Златина Кушкиева, HR Consulting Partners

Формат: виртуално, през Zoom; тридневно присъствено обучение и предварителна самостоятелна подготовка

управление на представянето и възнагражденията

Първа дата: 10-12 март 2021 г. – ГРУПАТА Е ЗАПЪЛНЕНА
Втора дата: 5-7 октомври 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 12:30 часа
Водещ: Златина Кушкиева, HR Consulting Partners

Формат: виртуално, през Zoom; тридневно присъствено обучение и предварителна самостоятелна подготовка

ангажираност на служителите

Първа дата: 18-19 май 2021 г.
Втора дата: 25-26 ноември 2021 г.

Начало за всеки от дните: 9.00 часа
Край за всеки от дните: 13.00 часа
Водещ: Богдан Хартарски, Интегрита

Формат: виртуално, през Zoom; еднодневно обучение

трудови отношения

Първа дата: 13-14 април 2021 г.
Втора дата: 1-2 декември 2021 г.

Начало за всеки от дните: 09.00 часа
Край за всеки от дните: 13.00 часа
Водещ: Павлина Иванова, доктор по икономик, Икономически университет – Варна

Формат: виртуално, през Zoom; двудневно присъствено обучение и предварителна самостоятелна подготовка

регистрирайте се за участие в един или повече модули

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

За членове на БАУХ:

Такса за участие в 1 модул: 300 лв.

Такса за участие в 3 модула: 820 лв.

Корпоративно предложение: такса за участие при регистриране на 5 служители от 1 компания: 1350 лв.

*Всички цени са без ДДС

За нечленове на БАУХ:

Такса за участие в 1 модул: 390 лв.

Такса за участие в 3 модула: 1066 лв.

Корпоративно предложение: такса за участие при регистриране на 5 служители от 1 компания: 1755 лв.

*Всички цени са без ДДС

Специално предложение!

При записване на 3 модула от Тренинг академията по избор и стартиране на процес по сертифициране за I или II ниво на Сертификационната програма на БАУХ6% отстъпка от общата цена.

При записване на 7-те модула на Тренинг академията и стартиране на процес по сертифициране за I или II ниво на Сертификационната програма на БАУХ12% отстъпка от общата цена.

bg_BGБългарски