МОДУЛ “ОРГАНИЗАЦИОНЕН ДИЗАЙН”

Обучението по организационен дизайн е начин да бъде отговорено на изключително динамично променящата се реалност. Новата действителност изисква разлчен тип стратегии, организации и принципи на работа.
Поради тези специфики акценти в обучението ще са:
• Същност и компоненти на организационния дизайн;
• Типове структури, взаимоотношения и зависимости;
• Лидерство и организационен дизайн;
• Ресурси и ефективност;
• Управление на промяната и оптимизиране на организационния дизайн;
• Организационен дизайн и структура в съвременната реалност.

Водещ: Илиян Бойчев, IBTrainings

Обучител с над 9 годишен опит в сферата на корпоративните тренинги. Провеждал е обучения на мениджърски, търговски и административни екипи в производствени компании, хранителни вериги, застрахователни компании, небанкови финансови институции, кол центрове, както и в сектора с луксозни стоки.
Над 5 годишен опит в сферата на директните продажби на застрахователни и животозастрахователни продукти с национални отличия за най-добър търговец за 2010-2011 и VIP Club Membership в Generali Group.
Илиян притежава икономическо образование с 1 бакалавърска и 3 магистърски степени в Пловдивски университет, ВУЗФ както и MBA в Cotrugli Business School – Croatia.
Капитализирайки опита и уменията си от корпоративния сектор, през 2016 основава IBTrainings – компания за проекти, обучения, коучинг и консултации, свързани с обучение и развитие на екипи.
Концепцията му на работа е, че винаги трябва да се балансира между взаимоотношения и резултати, като резултатите са с превес по важност, но хронологически взаимоотношенията винаги са първи.

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски