МОДУЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА”

Обучението по модула включва самостоятелна подготовка и присъствено обучение с фасилитатора.

Самостоятелната подготовка се случва преди обучението с фасилитатора. Базира се на материали, предоставени от тренинг фасилитатора и изисква да отделите около 22 часа време да се запознаете с материалите и да подготвите всички задания и казуси в области като:
• Законодателна рамка в областта на възнагражденията
• Заплати,допълнителни възнаграждения, бонуси, придобивки
• Изграждане на стратегия за възнаграждения
• Проучване на възнаграждението. Оценка на длъжностите и подреждането им в нива. Диапазони на възнаграждение по нива
• Програми за признание
• Бюджетиране
• Интегриране на целите за трудово представяне с бизнес целите на компанията и нивата над/под нас
• Връзка между трудово представяне и други ЧР процеси
• Служители с незадоволително представяне
• Различни методи за оценка на представянето

Обучението с тренинг фасилитатора е разпределено в 3 последователни дни, в които ще работите върху:
• Управление на представянето. OKR, проектно-базирано представяне, agile, feedforward.
• Получаване на обратна връзка.
• Оценка на трудовото представяне. Калибриране на оценките.
• Стратегия за възнагражденията. Бонусен план. Придобивки.
• Проучвания на възнагражденията. Диапазони. HR KPIs.
• Бюджетиране на разходите за общо възнаграждение.
• Бюджетиране на разходите за УЧР.

Преди старта на присъственото обучение се провежда среща между фасилитатора, участника и неговия пряк мениджър. Дата за среща за участниците в обучението на 10-12 март 2021 г. – 9 март 2021 г. Точният час ще бъде уговорен с всеки от участнците.

Водещ: Златина Кушкиева, HR Consulting Partners

Златина Кушкиева има повече от 20 години професионален опит както като мениджмънт консултант, мениджър човешки ресурси, и мениджър продажби в международни компании в България и региона Югоизточна Европа. Като ЧР мениджър е работила в компании като Procter & Gamble (бързооборотни стоки), Merck Sharp&Dohme (фармацевтични продукти), Avon Cosmetics (бързооборотни стоки), като е отговаряла за ЧР стратегията и управление на ЧР процесите за България, Румъния, Хърватска, Босна, Словения, Сърбия, Македония, Албания. Като мениджмънт консултант е работила за Deloitte Management Consulting, Adecco Group, и понастоящем е основател на U Мatter Corporate Wellness (www.umatter.me) – услуги в областта на благосъстоянието на служителите, и управляващ съдружник в HR Consulting Partners (www.hrcp.bg)– услуги в областта на ЧР стратегия, подобряване на ЧР процеси, програми за развитие, обучения, подбор, outplacement, изчисляване на заплати и ЧР администрация. Консултирала е и продължава да работи с компании от сектора на строителството, информационни технологии, бързооборотни стоки, финансови услуги, телеком, медии, енергетика.

Фасилитира обучения от 2002 година както за професионалисти, ръководещи бизнес процеси, така и за ръководители на екипи, мениджъри на други мениджъри, мениджмънт екипи. Вярва в постоянното подобряване и непрестанното учене. Сертифициран Lean Six Sigma Green Belt, Senior Professional in Human Resources (SPHR), DDI training facilitator.
Създава две от обученията за ЧР Академията на БАУХ, за да сподели работещи модели и подходи, прилагани в областта на възнагражденията, управление на представянето, управление на талантите, развитие на служителите в компании от различен размер и индустрии.

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски