“Когато една организация изгради култура на доверие, нещата се получават по-устойчиво и с по-висока удовлетвореност за хората”

Професионализъм, законосъобразност, толерантност и доверие—Етичният кодекс на БАУХ залага основните ценности, чието прилагане би гарантирало етичното упражняване на HR професията. В поредица от блиц интервюта пречупваме тези ценности през погледа на опитни HR професионалисти—членовете на Етичната комисия за БАУХ.
Какво е доверие в HR професията за Дарина Пенева, професионалист с над 20 години опит в предоставянето на консултантски услуги в различни области от HR функцията.

Какво Вие лично като професионалист в HR сферата влагате в думата доверие?

Доверието е онази сила, която кара хората да разгърнат потенциала си и да правят повече отколкото си мислят, че могат. To е мостът за успешните взаимоотношения между хора, бизнес партньори, колеги и екипи. Вярвам, че когато показваме на хората, че им се доверяваме, отключваме скрити таланти и енергия у тях. Стимулираме ги да прекрачат границата на лимитите си, да се насладят истински на успеха и постиженията и да имат усещането за подкрепа и принадлежност.

В кои области от HR функцията виждате най-голяма необходимост от прилагане на принципите на доверие?

Във всеки един аспект на HR дейността доверието е ключово, защото работим с хора. Чрез екипите постигаме повече, а за да има сплотен и мотивиран екип с висок дух, в основата стои доверието. За постигане на успех и удовлетвореност е важно да се доверяваме един на друг, да преодолеем съмнението и несигурността. Когато успееш да се довериш на другия до теб успехът е „по-сладък“, а неуспехът не изглежда като края на света.

Защо е важно HR общността да припознава доверието като своя ценност?

Когато една организация изгради култура на доверие, нещата се получават по-устойчиво и с по-висока удовлетвореност за хората. HR професионалистите са хората в организацията, които са най-естествените PR-и на доверието като ценност и поведение. HR професионалистите работят с чувствителна информация за хората и поради това е много важно да спечелят колегите си, да бъда техният естествен и доверен партньор по ключови теми като кариерно развитие, решаване на проблемни ситуациите, възнаграждения, стратегии за екипите, обучения и привличането и задържането на нови служители.

Вашият коментар

bg_BGБългарски