ИнтервюНовини

“Професионализмът в управлението на хора в организациите изгражда положителен имидж и отлична репутация на работодателя”

Професионализъм, законосъобразност, толерантност и доверие—Етичният кодекс на БАУХ залага основните ценности, чието прилагане би гарантирало етичното упражняване на HR професията. В поредица от блиц интервюта пречупваме тези ценности през погледа на опитни HR професионалисти—членовете на Етичната комисия за БАУХ.
Какво е професионализъм в HR професията за доц. д-р Мария Иванова, преподавател с дългогодишен опит и изследователски интереси в HR сферата.

Какво Вие лично като професионалист в HR сферата влагате в думата професионализъм?

Знаете ли, че в интернет пространството има 14 страници на български и 16 на английски език (с по десет статии във всяка), включващи определение за професионализъм. Но за мен професионализмът се определя от няколко ключови думи – много съдържателни и стойностни. Професионализмът е единството на знание, поведение, практика, както и ангажираност, комуникация, непрекъснато усъвършенстване, а също така воля, решителност,
съпричастност. Ще добавим още амбиция, способност да слушаме хората, докосване до съмнението. За да се прояви във всичките си форми, професионализмът изисква среда, прецизни инструкции, доверие, поддръжка, обучение, заслужено признание и … Мислите ли, че има още нещо, което трябва да добавим? Да! Удовлетворение от работата и удоволствието да я правиш.

В кои области от HR функцията виждате най-голяма необходимост от прилагане на принципите на професионализма?

Краткият отговор е: във всички функции на УЧР. Ако приемем, че „функция“ е професионално задължение и поле на дейност, то организационната функция по УЧР може да се дефинира като използване на ЧР за постигане на стратегическите цели на организацията, което се изразява в разделение на труда на равнищетo на звена, отдели и дейности; формиране на структура на властта, на механизми за координация за изпълнението на различни задачи. Съвременната непредсказуема бизнес среда има дълбоко въздействие върху поведението и трудоспособността на персонала и изисква от
корпоративното управление промяна в отношението към хората и нови подходи. Организационна култура, структура, стратегии и политики, комуникационен климат и др. са определящи посоките на УЧР. Хората изпитват емоции, търсят смисъл в работата и се мотивират за действия, като разчитат на възможности за развитие. Всеки човек се нуждае от справедлива оценка, своевременна обективна обратна връзка, признание и възнаграждение. Как си представяте тази картина без професионализъм в УЧР? Невъзможно е!

Защо е важно HR общността да припознава професионализма като своя ценност?

Професионализмът в управлението на хора в организациите изгражда положителен имидж и отлична репутация на работодателя. Той е гарант за постигнати фирмени цели в полза на хората и обществото. Той предопределя благоденствието и добруването на хората. Създава комфорт на работното място с грижа за здравето на служителите и тяхната удовлетвореност. Професионалистът развива най-добрите практики в управлението и развитието на човешкия капитал, чрез това повишава добавената стойност за организациите, допринася за обогатяване на потенциала и професионалната изява на
хората, издига статута на професията и установява високи стандарти в работата, съизмерими със световните практики и тенденции в професията.

Вашият коментар

bg_BGБългарски