БАУХ се утвърди като основен център на HR професионалистите в България

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Иван Иванов, ръководител отдел „Човешки ресурси“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Споделете за себе си в две изречения – какъв е Вашият професионален път и как е свързан той с Българска асоциация за управление на хора?
Професионалният ми опит в сферата на управлението на човешките ресурси датира от 1996 г. и е граден в структури от публичния сектор в областите телекомуникации, транспорт и държавна администрация. Свързан съм с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) от далечната 2003 г., когато асоциациата се наричаше Българската асоциация за управление на човешките ресурси (БАУРЧР). Членството ми в БАУХ е било и понастоящем е в качеството ми на корпоративен член (организация, която съм представлявал) – Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Защо решихте да станете член на нашата общност?
Реших да стана член на общността, защото към момента на създаване на асоциациата, професията на HR мениджъра беше нова за България, интересът ми беше голям, и това беше възможност хора професионалисти с еднакви възгледи да обединят усилията си за изграждане и утвърждаване на професионална гилдия с насоченост – управление на хора.

Как се промени HR функцията през годините и каква роля изигра БАУХ в този процес?
През годините HR функцията сериозно еволюира в посока основен стратегически партньор на топ мениджмънта и ролята на БАУХ затова е огромна, тъй като през тези 20 години асоциацията прояви последователност, воля и характер да преодолява трудностите и да се справя с предизвикателствата, както във вътрешно-организционен план така и в обкръжаващата външна среда. БАУХ се утвърди като основен център на HR професионалистите в България.

Какво е бъдещето на HR и към какво трябва да бъдат насочени общите ни усилия?
Бъдещето на HR трябва да се насочи към по-осезаемо привличане на HR специалистите в бизнес процесите, свързани с производството и реализцията на крайния (разпознаваемия) продукт, с който се идентифицира дадена организиция. Т.е., освен сегашната си роля с вътрешна насоченост в организцията, HR функцията може да донесе и сериозна добавена стойност в процесите, насочени към крайния клиент/потребител. Друго сериозно предизвикателство е неизбежната дигитална трансформация, където HR функцията трябва да има ключово участие.

Пожелайте нещо на своите колеги от общността…
Пожелавам на колегите си от общността да бъдат здрави, да знаят и да осъзнават, че са членове на едно утвърдено, уникално HR семейство в лицето на БАУХ и винаги да носят и разпространяват навред неиезчерпаемите HR енергия и HR усмивки!
Честита годишнина!

Вашият коментар

bg_BGБългарски