БАУХ е концентрирана мощ на опит и познание

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Детелина Смилкова, бивш председател на Управителния съвет на БАУХ

Г-жо Смилкова, Вие бяхте председател на предишния УС на БАУХ, както и вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Понастоящем сте оперативен директор на частна многопрофилна болница. Като че ли Вашата настоящата професионална биография много ясно очертава динамиката на промените, които настъпиха и продължават да настъпват, в сферата на управлението на хора. Кога и как гъвкавостта и адаптивността от пожелателни качества на лично и професионално ниво се превърнаха в начин на живот?
Аз вдишвам и издишвам промени. Живея така откакто се помня и на пръв поглед най-неочакваните събития в моя живот, всъщност са се оказвали най-логичните и най-последователните. Вече свикнахме да очакваме неочакваното и приехме непредвидимото за рутина. Това е естеството на човешкото съществуване – вълнуваща комбинация от уязвимост и неизвестност. Само тези, които имат най-силна вяра, вдъхновение и страст за живот й се наслаждават.

Какво е общото и различното в света на здравеопазването и в сферата на управлението на хора, вкл. касаещо настоящата ситуация?
Във всеки един свят и всеки един аспект от обществения и икономически живот обединяващото звено са хората. Няма област, която да не разчита на тях, дори и тези, в които сега тече най-интензивна автоматизация – тя все пак се ръководи и имплементира от хора. Понятието „управление на хора“ се поизчерпа още преди години и виждам как т.нар. развитие на хора и овластяване на хора (people enabling) набират все повече скорост. Но както и да я наричаме – работата с хора е в същността на всяко едно управление. Образованието и развитието им също. Все области, на които съм отдадена в този живот.

Имате богат професионален опит в различни сфери, както и разнообразни контакти с много хора и в много области. Как се случи взаимодействието Ви с БАУХ, защо взехте решение да се включите в управлението на Асоциацията и как повлия това Ви решение на Вашето лично и професионално развитие – към онзи момент и за в бъдеще?
Развитието на човешкия потенциал във всичките му аспекти и форми е моя мисия от десетилетия. Асоциацията е епицентър на това развитие в България. Тя концентрира десетилетия опит на хиляди специалисти. Естествено се сближих с повечето от тях и това прерастена в един от най-любимите ми доброволчески проекти. Кауза, в която не спирам да вярвам и която виждам как променя корпоративния свят в България човек по човек с ново и окриляващо отношение.

С какво допринася Българска асоциация за управление на хора за развитието на HR общността и бизнеса в България?
Няма по-сплотена общност – въпреки всички естествени различия и професионални несъгласия, които са нормални и градивни за всеки сектор. Но БАУХ е концентрирана мощ на опит и познание, което се споделя. Това я прави незаменима за членовете й. Професионалистите се мотивират и амбицират един друг да променят и развиват сектора. Имам опит в много други сектори на българската икономика и съм забелязала – това не е често срещано явление.

Кои са Вашите ТОП5 най-важни моменти/спомени в Асоциацията?
Да дестилирам толкова години в 5 спомена ще е жестоко, несправедливо и непосилно за мен. Не 5, топ 500 няма да ми стигнат да изредя моментите, в които съм се вълнувала, в които съм получавала помощ и споделено познание, в които сме променяли средата. Разчупихме много повече от 5 клишета, променихме много повече от 10 традиционни начина за общуване по между си, умножихме многократно новите членове и броя на изпълнителните директори, които се присъединиха активно да работят с нас. Организирахме много новаторски и вълнуващи събития. И за това принос имат поне 20 по 5 човека, които се раздаваха без остатък. Благодаря за доверието и подкрепата – те ми останаха най-ценния дар.

Какво е бъдещето на HR функцията и каква е ролята на БАУХ?
В свят, който сам не се познава и се преоткрива постоянно – функцията за работа със хора е най-малкото откривателска. Тя ще трябва да извърви най-дългия и отговорен път към самите нас – към очовечаването ни във всеки аспект от бизнеса и от самия живот. Защото без това и без да намерим пътя обратно към себе си и един към друг като човеци – няма да стигнем далеч каквито и технологии да откриваме и имплементираме.

Пожелайте ни нещо…
Да продължавате да давате криле, без да се откъсвате от корените си – останете верни на себе си и не спирайте да споделяте и да се усъвършенствате.

Вашият коментар

bg_BGБългарски