Пожелаваме на колегите да бъдат “агента на промяната”, който да провокира въвеждане на новости в бизнеса!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Йоана Йорданова и Златина Кушкиева, основатели и партньори на HR Consulting Partners, съмишленици и приятели на БАУХ

HRCP е член на БАУХ от няколко години – междувременно консултантския бизнес се разви и промени общата картина на пазара на труда в услуга на бизнеса и хората. Защо станахте част от общността ни, оправдаха ли се очакванията Ви и спомогна ли това за Вашето лично и професионално развитие. Моля, разкажете.
Йоана: HRCP e млада консултантска компания на само 3 години, които обаче минаха невероятно бързо. Членуваме в БАУХ от самото си създаване, защото за нас бе важно, както е жизнено важно и до ден днешен да сме част от този дишащ и развиващ се организъм. Бизнесът и светът генерално се променят, особено в последните месеци, когато всички ние по-малко или повече, се опитваме да подпомогнем хората с грижа за тяхното емоционално здраве, разбира се и за нашите клиенти – компаниите. През същото това време БАУХ подкрепяше всички нас – с безброй бюлетини с полезна информация, уебинари, дори виртуална конференция. Станахме част от общността, защото да има общност е много важно, особено в моменти на предизвикателство и нужда и сме безкрайно щастливи от този факт. Съвместната работа е прекрасна и Ви благодарим за нея!
Златина: Членството в БАУХ ни дава принадлежност към общност – аз имам 20 г. опит в управлението на човешки ресурси, започнах в тази професия в годината, в която HR асоциацията е основана, през 2000 г. и успях да проследя развитието на Асоциацията по-активно в последните 15 години, чрез членството на компаниите, за които съм работила, в Асоциацията. HR асоциацията ми даде възможност да се запозная с мои колеги от други компании, да създам приятелства в общността, да споделям своя опит и да уча от другите. В такъв смисъл членството на HR Consulting Partners в Асоциацията е естествено продължение на опита, който имаме с Асоциацията и емоциите, които сме изпитвали, когато сме участвали в дейностите на Асоциацията през изминалите години, когато сме работили за други компании, членове на БАУХ. Нашият обхват на дейности са услуги, насочени в помощ на HR професионалистите – HR стратегия и подобряване на HR процеси, създаване на цялата HR инфраструктура в една компания – ценности, компетентности, процеси, програми; подбор, HR администрация, възнаграждения, програми за развитие и обучения, аутплейсмънт, програми за благосъстоянието на служителите. Чрез Асоциацията споделяме с останалите членове как да се справим с предизвикателствата в тези области, учим се от колегите и техния опит и идеи.

Кои от ценностите на общността припознахте като свои?
Йоана: В ценностите на общността откриваме много от нашите лични и като компания. Вярвам, че професионализмът е безкрайно важен, но не може да бъде достатъчен, ако не е комбиниран с Грижа и Ангажираност – започвайки от тази към нас самите, колегите, клиентите, работните ни места, до по-глобалните ѝ измерения свързани с природата.
Златина: Професионализъм, компетентност и лично усъвършенстване са може би най-важните за мен от ценностите на БАУХ . Поколенията HR специалисти се подновяват през годинитe и наблюдавам, че предизвикателствата пред всички на нас като HR професионалисти са подобни, без значение кога навлизаме в професията – през последните 20 години в България и в света винаги се е говорело как HR да стане уважаван партньор за бизнеса, как да се справим с войната за таланти, как да дигитализираме процесите си. Асоциацията дава възможност на членовете да споделят своите практики и да се учат един от друг, да учат от професионалисти както в България така и извън България.

Какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията, както и на пазара на труда?
Йоана: Работата в сферата на Човешки ресурси никога не е била по-предизвикателна от, може би, последната криза през 2008-ма до сега. Тези професионалисти трябваше за неимоверно кратко време да въведат кардинални промени в компаниите си, същевременно да бъдат до хората, до мениджърите, които да подкрепят хората си в реорганизацията на работа, да бъдат посланици на промяната и да се погрижат за запазване на ангажираността по време на извънредни събития. Така или иначе от доста време се движим устремено към дигитализация и повече гъвкавост в ежедневната ни работа – тя просто се случи без генерална репетиция за някои от нас. Що се касае до пазара на труда – сега е моментът развитие и придобиване на нови компетенции, актуални за текущата действителност.
Златина: В последните 5-6 години наблюдавам една нова разновидност на позицията HR мениджър в България, която се занимава основно с подбор и инициативи за ангажираност на служителите. За мен е тъжно, че не се очаква от професията да има експертиза и да прилага тази експертиза в области като: big data и анализи и заключенията от тях, стратегия за управление на възнаграждението, управление на трудовото представяне, идентифициране и развитие на таланти, приемственост и развитие на хората. Може би защото HR функциите (както и в останалите професии) се обособиха на регионално ниво и тук в България на локално ниво се извършва по-изпълнителска дейност, може би защото служителите вече не се задържат в една компания толкова дълго, колкото преди 15 години; може би защото твърде бързо се развиха професионалистите от другите функции (извън HR) към мениджърски нива в компаниите… и в резултат от този бърз растеж липсва зрялост и разбиране в мениджърския екип от страна на другите функции извън HR, за ползата от тези процеси. И в началото на този период от съществуването на HR асоциацията професията наистина еволюира през годините, за да стане уважаван член на мениджърския екип с истински “глас” във взимането на стратегически решения. И се радвам, че има компании, които дават възможност на хора, базирани в България, да заемат регионални роли в HR, за да могат да реализират наученото и опита си в смислени роли. Радвам се и че има редица компании, в които професията и на локално ниво е стратегическа. А за някои компании през последните 5-6 години тя всъщност деградира и се върна на базово ниво: инициативи за служителите, подбор и администрация на трудовото взаимоотношение – което за мен е тъжно, но това е реалността на нашия малък пазар и регионализирането (клъстеризирането) на функции не само в HR.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
Йоана: Всъщност БАУХ е повече от общност, БАУХ е зона за споделяне на опит, пресечна точка за различни гледни точки, възможност за учене, създаване на стабилни партньорства и силни приятелства.
Златина: БАУХ от самото си създаване по мои наблюдения работи в посоката да се знае повече за професията и за нейното „израстване“ от администрация към стратегически партньор. Да се знае какви процеси тази професия може да управлява, как да го прави, и как да станат хората по-подготвени и по-добри професионалисти в нея.
Приветствам идеята за стартиране на HR Академия, от известно време тази идея лично ме вълнува – да се даде възможност на прохождащите в нашата професия да научат добрите практики в области, в които нямат възможност да научат на работното си място.

Коя е „спойката“ на нашата общност?
Йоана: Желанието за споделяне, за усъвършенстване и колегиалността в асоциацията.
Златина: Ентусиазмът на хората в асоциацията, според мен, е най-важният двигател за всичко, което асоциацията прави. Тя навремето е създадена с ентусиазъм и мускули – беше ми интересно да прочета интервюто с проф. Вачкова, един от основателите на асоциацията, публикувано на сайта на БАУХ. Виждала съм този неспирен ентусиазъм и в Таня Бояджиева, другият основател на асоциацията – човек, винаги пълен с идеи, информиран за всички новости – имала съм честта да работя с нея. Пак с ентусиазъм вие, служителите на HR асоциацията, създавате условия дейностите да се случат, инициативите да се реализират. Човешкият фактор (както в много други неща) е движещата сила и спойката според мен.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Йоана:
Пожелавам на БАУХ и прекрасните професионалисти, които са гръбнакът на тази организация, да бъдат здрави, смели и винаги да предизвикват себе си и нас с интересни теми, дискусии и вълнуващи мероприятия през следващите поне 20 години!
Златина: Пожелавам на екипа на БАУХ да сте все така ентусиазирани да предизвиквате статуквото и да правите нещата по нов и по-различен начин. Пожелавам на колегите от HR общността винаги да имат нещо, което да ги зарежда силно в работата им – и да си го създадат, ако го нямат; да продължават да казват “не” и да предизвикват останалите функции в компаниите, в която работят; да бъдат “агента на промяната”, който да провокира въвеждане на новости в бизнеса във всичките му функции; да продължават да предизвикват себе си да правят повече, отколкото се очаква от тях – защото го могат.

Вашият коментар

bg_BGБългарски