Минали

29 ноември – уебинар на тема как сами да изготвим цялостна програма за корпоративен уелнес

На 29 ноември от 13:00 ч. до 14.30 ч. ще се състои големият финал на първата онлайн програма за благополучие на хората, които управляват хора: Wellness Masters Lab. – Лаборатория за създаване на благополучие. Защото ноември е месецът на будителите и един от последните активни месеци за работната година, в които се очаква от нас да завършим достойно цикъла и служителите да се чувстват удовлетворени от своите (и ние от нашите) постижения.
Ето защо, в последната ни среща освен, че ще припомним какво включваше онлайн програмата досега, ще поканим колегите от КАТРО България да представят своя проект THRIVE@WORK, в който са разработили Наръчник за прилагане на практики за благополучие на работното място, както инструменти и методология за популяризиране превенцията на стреса и благополучието на работното място.
Целта на големия финал е още веднъж да насочим вниманието на специалистите по човешки ресурси, собствениците на компании, бизнес лидерите към темата за благополучието на хората в организациите. На последната сесия ще припомним:

  • Какво е благополучие на работното място и защо е важно?;
  • Кои са факторите, благоприятстващи благосъстоянието на работното място;
  • Как да планирате една устойчива програма за благополучие;
  • Кои са инструментите за предварителна оценка на благосъстоянието на организационно ниво и на отношението на служителите към програмите за благополучие;
    Ще дадем също малко насоки относно мерки за изпълнение на програмите, оценката и управлението на риска, както и възможности за последващи действия;
    Накрая ще направим дискусия как компаниите могат да се възползват и да допринесат в разработването на продуктите по проект THRIVE@WORK.
    Водеща в срещата ще бъде Лилия Георгиева – асоцииран обучител и психолог в КАТРО България, експерт в организиране и провеждане на Програми за подпомагане на служителите в компаниите.

Лилия е гещалт психотерапевт с над 20 г. опит в организиране и водене на обучения за личностна и организационна промяна и над 8 г. опит в провеждане на индивидуална и групова терапия, с опит в кризисна интервенция на хора пострадали от домашно насилие.
Преминала е през различни сертификационни психологически школи като: Интегрални семейни констелации, Вътрешни фамилни системи (за работа с травми на развитието), Соматично преживяване, Поливагална теория, Транзакционен анализ, Позитивна психотерапия, Хипноза, Приказкотерапия.

Достъпът за сесията е отворен без такса за всички членове на БАУХ, като е необходима задължителна регистрация, която можете да направите като попълните формата по-долу до 28 ноември.
За нечленове на БАУХ таксата за участие е 30 лв. с ДДС. Заповядайте!

This form is disabled.

Вашият коментар

bg_BGБългарски