Нашата Асоциация има голям принос за издигането на авторитета на професията HR специалист!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ Спомени* от Васил

Прочетете повече

Искрено се надявам при избора на HR мениджър топ мениджмънтът на всяка компания да взема под внимание неговата лична репутация и професионална стойност в Асоциацията!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ Интервю с Николай

Прочетете повече

Пожелавам на БАУХ нови професионални хоризонти в реализирането на мисията да сплотява и развива HR професионалистите на България!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ Интервю с Надежда

Прочетете повече

БАУХ ни представлява пред света и е субект, чрез който общуваме с колегиума в Европа и в света!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ Интервю с професор,

Прочетете повече

БАУХ подпомага HR професионалистите да бъдат стратегически партньор на бизнеса

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ Интервю с Красимира

Прочетете повече
bg_BGБългарски