Контакти

Българска асоциация за управление
на хора
(офис) – ул.”Княз Александър І” 16Б, ет. 4, ап.14 София – 1000
Тел. (02) 950 10 90
e-mail: [email protected]

Данни за фактура:
Сдружение Българска асоциация за управление на хора
ул. Княз Александър І 16Б, ет. 4, ап. 14
гр. София, 1000
ЕИК: 175012964
ДДС №: BG175012964
МОЛ: Детелина Смилкова

Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC – BPBIBGSF
Юробанк България АД Клон – София, ул. Съборна 3
Полина Господинова
Изпълнителен директор
[email protected]
Мобилен телефон:
0899 240 586

Констанца Кадънкова
Бранд мениджър
[email protected]
Мобилен телефон:
0882 010 350

Паула Сбиркова
Мениджър Общност
[email protected]

bg_BGБългарски