Асоциацията предлага на своите членове:

•    Обучения
•    Сертификация и валидиране на придобитите умения и знания
•    Контакти
•    Споделяне на практики
•    Национални и международни събития – участие при преференциални условия
•    Регионални събития – участие при преференциални условия
•    Събития по индустрии – участие при преференциални условия
•    По-малки тематични събития – участие при преференциални условия
•    Възможност за взаимодействие с държавни институции
•    Партньорства с други професионални неправителствени организации
•    Участие в партньорски инициативи и/или събития при преференциални условия
•    Преференциални условия за публикуване на рекламни съобщения
•    Седмичен електронен бюлетин
•    Месечен електронен бюлетин
•    Различни форми на комуникационни канали за позициониране сред останалите членове на общността, вкл. чрез социалните медии
•    Достъп до анализи и доклади за проведени изследвания, реализирани проекти и международни практики
•    Професионална изява в различни форми на споделяне – конференции, информационни бюлетини, уебинари и др.

bg_BGБългарски