Минали

Втора среща на клуб „Дигитална трансформация на знанията” към БАУХ

В началото на септември беше създаден клуб „Дигитална трансформация на знанията“ към БАУХ с координатор Тодор Миндиликов, Contipso Learning.
Целта на клуба е да отвори пространство за диалог между HR професионалистите, ангажирани с темата за електронното обучение във всички нейни аспекти, и по този начин да издигне на още по-високо професионално ниво разбирането за процеса.
Участниците в първата среща влязоха в задълбочена дискусия, определиха приоритетните теми, които да бъдат обсъждани в рамките на клуба. Така определихме и темата на следващата среща, на която ви каним да се включите.

Тема на срещата: Дискусия на тема предизвикателства, методи и техники за персонализация на електронното обучително съдържание – споделяне на добри практики

Кога: 09 декември 2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Къде: виртуален формат, през Zoom

Какво:
В първата част на срещата ще дискутираме темите:
• Какво означава да персонализираме дигитално учебно съдържание
• Тенденции в областта на персонализацията на онлайн обученията

Във втората част ще споделяме опит, добри практики и идеи за етапите в процеса на персонализацията на обучението

  1. Анализ на потребностите от обучение на целевата група и целите на обучението.
  2. Оценка на наличните компетенции в рамките на компетентностния профил.
  3. Декомпозиране на цялото създадено обучителното съдържание на малки обучителни обекти.
  4. Описване на обучителните обекти с компетенции.
  5. Създаване и обвързване на обучителните пътеки.
  6. Създаване на ресурси за оценка на придобитите по време на обучението компетенции на ниво курс.
  7. Предоставяне на персонализиран достъп на отделните обучаеми до обучителното съдържание на база на идентифицирания компетентностен профил.

Кой: Модератори на срещата:

Инж. д-р Ивайло Благоев – управител на Contipso Learning, с над 20 години опит в областта на дигиталната трансформация на знанията, асистент в институт по информационни и комуникационни технологии в БАН със специализация в областта на разработката и предоставянето на персонализираното учебно съдържание.

Емил Минев – експерт в областта на обученията и развитието на хора с над 15 години опит в глобални организации, старши мениджър „Обучения и развитие” в Пейсейф Груп, където заема ръководна роля в обучението и развитието на над 3 000 служители в международен мащаб.

Как: Срещата е безплатна за членовете на БАУХ, като е необходима предварителна регистрация. Моля желаещите да заявят своето участие до 7 декември 2021 г.

Тази дискусионна среща ще бъде чудесна възможност за хората, с интерес към дигиталните форми на обучение да се срещнат с други колеги. На срещата ще можете да обмените с тях опит, добри практики и идеи, от които да се възползвате.

This form is disabled.

Leave a Reply

en_USEnglish