Грижата към хората ще бъде наш основен фокус и в бъдеще

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Десислава Василева, HR бизнес партньор, Окадо България

Споделете за себе си в две изречения – какъв е Вашият професионален път и как е свързан той с Българска асоциация за управление на хора?
Благодаря на Българската асоциация за управление на хора за предоставената възможност да споделя своя поздрав по повод юбилея й.
Стартирах своя професионален път преди повече от 12 години като през последните работя като Партньор, човешки ресурси. Първата ми среща с БАУХ е от преди повече от 8 години, когато за първи път посетих една от конференциите на асоциацията, а една от последните ми срещи – като лектор на една от есенните конференции.

Защо решихте да станете член на нашата общност? Как се промени HR функцията през годините и каква роля изигра БАУХ в този процес?
През годините общността не само порасна, добавяйки много нови членове, но и се разви- наложи стандарти, създаде среда, която дава възможност за споделяне на добри практики и предизвикателства, обмяна на идеи. Ролята на БАУХ е ключова за формирането и успеха на тази устойчива общност от професионалисти.
Ако през годините HR функцията се е асоциирала основно с администриране на персонал, то през годините се появиха много нови роли, отговарящи за различни процеси в организацията – от подбор на персонал до развитие на таланти. Асоциацията допринесе за популяризирането и утвърждаването на HR функцията именно като партньор на бизнеса и хората.
БАУХ е и медиатор между бизнеса, различни професионални бизнес организации и държавните институции. През последните месеци работим изключително активно по проект, свързан с дигитализирането на трудовата книжка. Особено актуална тема днес е дигитализирането на цялостния процес по администриране на персонал, въвеждането на гъвкави форми на работа, както и необходимостта от законодателни промени и подкрепа за бизнеса от страна на държавата.

Какво е бъдещето на HR и към какво трябва да бъдат насочени общите ни усилия?
Днешната реалност е изключително динамична и несигурна. Като HR -професионалисти все по-често ще ни се налага да се адаптираме към нови реалности, да реагираме бързо и адекватно на промените и да подкрепяме бизнеса и хората. Общите ни усилия ще бъдат насочени към това да сме проводници на нови модели и практики на работа, мотивация, ангажиране и развитие на служителите и лидерите в нашите организации. Грижата към хората ще бъде наш основен фокус и в бъдеще. Вярвам, че общността ще продължи да бъде и двигател на много устойчиви промени, които ще ни позволят да сме по-успешни партньори на бизнеса.

Пожелайте нещо на своите колеги от общността…
Пожелавам (си)/ни да бъдем много креативни, за да решаваме с лекота предизвикателствата на бъдещето, дръзки и смели, за да осъществяваме промяната и вдъхновени, за да продължаваме да работим с грижа и отговорност по нашите HR-ски каузи.

Leave a Reply

en_USEnglish