Очаквам в бъдеще да се разнообразяват формите за създаване на преживяване за настоящите и бъдещите служители

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Галина Софрониева, директор Човешки ресурси на VIVACOM

Споделете за себе си в две изречения – какъв е Вашият професионален път и как е свързан той с Българска асоциация за управление на хора?
Почти целият ми професионален път е в областта на управление на човешките ресурси и целенасочено съм търсила контакти и сътрудничество с колеги от професията. Участвам в различни активности на асоциацията – конференции, семинари, работни групи, два пъти бях член на журито на годишните награди, спечелих приза HR директор за 2018г.

Защо решихте да станете член на нашата общност?
Посетих една от първите международни конференции на асоциацията и бях силно впечатлена – от актуалните теми, високото ниво и авторитет на лекторите, визията за бъдещето на професията, срещите с колеги и споделянето на идеи и опит, интересните дискусии, перфектната организация.
Не помня точно, но скоро след 2000 г., по инициатива на тогавашния управителен съвет на асоциацията, няколко колеги се включихме в основаването на регионален клуб – Варна. Чувствахме се новатори, провеждахме регулярни срещи, ентусиазирано търсехме решения на проблемни въпроси и казуси, обсъждахме добри практики, стремяхме се да помогнем с опит и съвет на колеги, които срещат същите предизвикателства.
Виваком (БТК) е корпоративен член на асоциацията поне от 16 години ( От 2004 година насам със сигурност, но може и отпреди да датира членството ни). Активно се включваме в различните инициативи, като участници, презентатори, домакини на събития, спечелихме и няколко награди. Колегите от дирекцията приемат участието си в конференциите като мотивиращо преживяване и признание за постигнати резултати, „сверяват часовниците си“, доразвиват в работата си идеи, споделени по време на събитията, повишават експертизата си и израстват в професията и кариерата.

Как се промени HR функцията през годините и каква роля изигра БАУХ в този процес?
Функцията ни еволюира и премина през различни стадии, разширихме обхвата на дейностите, надградихме областите на отговорност, обогатихме съдържанието на ролите. Повиши се авторитетът на професията и самочувствието на колегите от гилдията. Утвърдихме се като доверени консултанти на бизнеса, равностойни партньори в стратегическото развитие на организациите, всеотдайни сътрудници в обществено-полезни дейности и социално-значими каузи.
Като инициатор и двигател на промени в професията и обществото, БАУХ изигра съществена роля в тази трансформация, чрез устойчивото изпълнение на мисията и целите за издигане статута на професията, популяризиране на добри практики, развитие на професионалисти в областта, споделяне на опит и иновативни идеи, утвърждаване на стандарти за работа. Асоциацията гарантира спазването на етични норми на поведение и професионален подход във взаимоотношенията, и целенасочено и успешно си партнира с други организации и държавни институции за подобряване на работната среда в страната.

Какво е бъдещето на HR и към какво трябва да бъдат насочени общите ни усилия?
Ключът за успеха на професията е да бъдем адекватни на динамиката на съвременното общество, да предвиждаме промените в пазара на труда и изпреварващо да адаптираме дейността си, проявявайки гъвкавост, иновативност и постоянство. Не предвидихме пандемията, но организациите с правилно разработена стратегия за управление на кризи и осигуряване непрекъсваемост на бизнеса бързо се реорганизираха, запазиха работните места и дори развиха продуктите и услугите си. Ключова роля в този процес изиграха ЧР специалистите, които много бързо разработиха мерки за намаляване на здравния риск за служителите, клиентите и партньорите, въведоха и разшириха гъвкавите форми на работно време и работа от разстояние, промениха начина на изпълнението на ЧР функциите и комуникацията. В този смисъл очаквам да се развива изследователската и маркетинг страна на ЧР функцията.
ЧР професионалистите внедряват все по-нестандартни и атрактивни програми за подобряване на служителското изживяване, което е също толкова важно за успеха на организацията, колкото клиентското. Очаквам в бъдеще да се разнообразяват формите за създаване на преживяване за настоящите и бъдещите служители, така че те да изживяват положителни емоции, свързани с компанията, независимо дали са част от нея или не.
Не на последно място предизвикателство пред ЧР специалистите е да разработят такава политика и стратегия, която да управлява баланса между поколенията, с оглед на задълбочаващата се демографска криза, и да осигуряват успешно сътрудничество в екипите.

Пожелайте нещо на своите колеги от общността…
Пожелавам на всички да са здрави, смели и решителни, отдадени на професията, удовлетворени и горди с постиженията. Вярвайте в себе си, бъдете любопитни и открити, забавлявайте се и живейте пъстро!
Честит юбилей на БАУХ и още много успехи във вълнуващото приключение, наречено „Управление на хора“!

Leave a Reply

en_USEnglish