Интервю

Нашата Асоциация има голям принос за издигането на авторитета на професията HR специалист!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Спомени* от Васил Арарски, учредител на БАУРЧР, бивш член на УС, на Контролния съвет, на Сертификационния съвет и член на Етичната комисия на БАУХ, HR професионалист и преподавател в Нов български университет

Първи, неформални опити за създаване на HR общност в България имаше още преди създаването на Асоциацията. Спомням си за такава среща в началото на 1997 г. във Враца…

БАУРЧР (Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, първото име на БАУХ) бе създадена преди 20 години в сградата на Дома на военно инвалидите на ул. “Христо Белчев” в София. Там бе приет и първият вариант на Устава ни. Помня, че в учредяването участвахме заедно с Таня Бояджиева, която бе и първият ни председател, Жени Георгиева, Соня Славчева, проф. Ел. Вачкова, Наташа Цветкова, Татяна Рангелова, проф. Л. Стефанов и проф. М. Атанасова от УНСС, доц. Юрий Алкалай и доц. Елмира Банчева от Училището по мениджмънт, Христо Стоянов, Людмила Стоева от тогавашната банка “Биохим” и още други колеги. По-късно, през 2003 г., на Общо събрание в зала на НДК, уставът бе преработен и допълнен с още важни и необходими функции.

Първият офис на БАУРЧР беше в офиса и на адреса на фирмата New-I на Таня Бояджиева и съпруга й Джон на ул. “Парчевич”. Още от тогава в дейността на новата Асоциация търсехме и прилагахме новостите и добрия опит в управлението на човешки ресурси. Организирахме по две конференции годишно, чрез които популяризирахме най-добрия опит.

През 2002-2003 г. предприехме първите сериозни опити за създаване на професионални стандарти за HR в България. За целта се ориентирахме да приложим британския опит на CIPD. За проучване на възможностите, изпратихме на място в Англия наша делегация с ръководител Таня Бояджиева. Малко след това, за конкретна помощ и подкрепа от CIPD изпратиха при нас специалист – г-жа Джил. Нейната помощ в онези първи стъпки беше наистина ценна. В резултат, след усилена работа на цялата ни работна група, през 2004 г. се появиха първите наши професионални стандарти, оформени в книжка – брошура. Процесът по сертифициране не стартира успешно поради организационни трудности и недостиг на интерес от страна на все още малкия ни брой членове. По инициатива на колегите от Висшето училище по мениджмънт – тогава, сертификационната програма се промени като беше въведена защита на мениджърски доклад. По този ред бяха сертифицирани 15 колеги, чието сертифициране бе утвърдено на Общо събрание в хотел Витоша в кв. Дървеница /Студентски град/. Тази програма също не проработи по-нататък. Така минаваха година след година без успех в сертифицирането, но другите дейности се изпълняваха. Офисът тогава вече беше на ул. “Княз Борис I”.

В резултат на упорството да имаме успешна наша сертификационна програма, през 2011 г. /ако не греша/ бе създадена поредната работна група със задача да се разработят професионални HR стандарти. В работата и на тази група доброволно се включиха повечето колеги, с които бяхме участвали и преди. В продължение на 3-4 години, активна професионална работа, създадохме стандартите, които прилагаме и сега. С решение на Общо събрание беше създаден и Сертификационен съвет. Процесът по сертифициране стартира от есента на 2015 г.

В спомените ми за всички тези 20 години, преминали в работата ми в близост до Асоциацията и с много от най-добрите колеги HR специалисти и мениджъри в България се откроява следното:
Нашата Асоциация има голям принос за издигането на авторитета на професията HR специалист. С много колеги, въпреки пряката ни професионална заетост, намирахме време и сили да отдаваме своя опит и знания за Асоциацията и нейните членове. До голяма степен, благодарение на информацията, контактите и опита, споделен от доказани професионалисти от България и от чужбина, през тези 20 години израстнаха и се развиха като специалисти огромен брой хора, членове на БАУХ. Трябва задължително да отчетем и всеотдайната работа през годините на всички колеги от офиса, на изпълнителните директори Соня Славчева, Светлана Стоева и Геновева Бакърджиева…

Лично на мен, взаимодействието с Асоциацията ми помогна да успявам в пряката си работа като мениджър, да помагам за изграждането през тези 20 години на отлични екипи от висококвалифицирани HR специалисти и добри хора. Сега се радвам от сърце и се гордея с успехите на колегите, с които участвахме заедно във всички прояви на Асоциацията. Милена Завалова управлява два завода на голяма международна компания, Елизабета Павлова е HR партньор в международна банка, Красимира Касабова организира и ръководи обученията там, Галина Тончева е HR мениджър в голяма производствена чужда фирма у нас, Станислава Христова е HR мениджър в Лондон, Цветалина Стоянова от години е HR мениджър във фармацевтичен завод, Надя Петрова е HR мениджър в производствено предприятие …

*материалът е публикуван без редакторска намеса

Leave a Reply

en_USEnglish