Интервю

Българска асоциация за управление на хора вече 20 години задава посоката на HR-а в България

Тази година Българска асоциация за управление на хора навършва 20 години. Асоциацията е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал и работи в посока на подпомагане на HR професионалиститe. Понастоящем в БАУХ членуват над 850 индивидуални и корпоративни членове, които работят в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал.

Как организацията се промени и израсна за 20 години, какво я прави значима за компаниите и HR професионалистите, как се промени ролята на HR-а и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?

Пред Economy.bg разказва Миглена Узунова-Цекова, председател на Управителния съвет на Българска асоциация за управление на хора и старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България.

Тази година Българска асоциация за управление на хора навършва 20 години – направете кратка ретроспекция, в качеството Ви на председател на УС, но и на доказан професионалист в управлението на човешки ресурси, за развитието ѝ през тези години?
Ще започна с това, че членувам в Асоциацията от самото начало още когато бях младши специалист по подбор и всички теми в практиките за управление на човешките ресурси ми бяха нови и непознати. Благодарение на БАУХ се запознах с водещи професионалисти, с които работя и се консултирам и до днес. Моят личен професионален път и развитие впоследствие ми дадоха увереност да се кандидатирам за член на Управителния съвет. Опитът от тези години ми помага при вземането на важни решения сега в ролята ми на председател на БАУХ.

Вярвам, че БАУХ е имала принос в развитието и на много мои колеги и заедно сме си помогнали да израснем в професията – учихме се взаимно от успехите и грешките си. Мисля, че това е най-ценното. Затова сега с гордост споделяме, че Българската асоциация за управление на хора е гарант за професионализъм, за доказана експертиза в управлението на човешките ресурси, която градихме заедно в годините.

През изминалите 20 години Асоциацията израсна и се промени заедно с членовете си. Създадохме високи стандарти на работа и стартирахме Сертификационна програма, която валидира знанията и уменията на HR професионалисти от всички нива. Разписахме Етичен кодекс за поведение, който е в основата на нашите споделени ценности като общност. Активно работим за изграждане на партньорски взаимоотношения с държавни институции, с бизнес и неправителствени организации. Уверени сме, че в партньорство можем да бъдем по-успешни и да постигнем целите, които си поставяме като организация.

Една от ключовите ни цели днес, която е постоянен приоритет през годините, е професионалното развитие на колегията. Смятаме, че само добре обучени, знаещи и можещи хора могат да водят процесите на модернизация, дигитализация и всички промени, които са ни необходими, за да сме актуални за времето и бизнеса. Затова БАУХ създаде Тренинг академия и работи съвместно с членовете си за реализирането на нови идеи и адаптиране на световните практики на национално и регионално ниво. Очаквайте официалния ѝ старт съвсем скоро!

БАУХ е единствената професионална организация на HR общността в България. Ние имаме обща история, но и много общи теми и задачи на дневен ред днес и сега – работим съвместно с партньорски организации за промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние, новата трудова книжка и дигитализацията на трудовите отношения като цяло. Имаме желание да работим съвместно с нашите членове и по други общи приоритети. Тук е моментът да спомена, че особено важен е приносът на колегите от регионалните клубове, с които през последната година активно обменяме идеи и практики, и ги прилагаме в организациите си.

Защо е необходимо съществуването на професионална организация на HR специалистите в България – каква стойност носи това, че вече 20 години те имат платформа, на която да споделят?
БАУХ дава не само платформата, но и стандартите и посоката за работата и развитието на HR специалистите. Асоциацията е основана от едни от първите представители на професията в България в отговор на нуждата от споделяне на активности, идеи, решения и практики на представителите на гилдията ни. БАУХ е член на Европейската асоциация за управление на хора и всяка наша инициатива е съобразена с най-добрите европейски практики, с новостите в професията, със стандартите и етичните норми, които съществуват и в другите държави. Винаги съм смятала, че именно БАУХ е и трябва да бъде в ролята на „trendsetter“ на всичко ново в динамичната професия на HR.

Какво прави Българска асоциация за управление на хора значима за бизнеса и как повлия на HR функцията в компаниите?
Неоспорим факт е, че хората са най-ценният капитал на всяка организация независимо от времето, мястото и ситуацията. С програмите и практиките си БАУХ подпомага процесите на професионално и личностно развитие на хората в организациите и с това влияе върху изграждането на техните ценности, цели и постигнати резултати. Ние сме общност за споделяне на опит и знания между нашите членове, с което целим повишаване на общото ниво на експертиза в гилдията, съобразено с динамиката на бизнес средата в България. Партнираме си активно с други професионални неправителствени организации и държавни институции, вземайки дейно участие в обществения и социален живот на страната ни – с грижа за хората и бизнеса.

Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията, респективно – БАУХ?
Фокус върху човека, етичност във взаимоотношенията, доверие и честност, знания и професионализъм, бизнес проницателност, баланс и емоционална интелигентност.

Какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Неслучайно споменах, че за нас като HR професионалисти е важна бизнес проницателността – разбирането и познаването не само на пазара на труда, но и на икономическите показатели, които му влияят. Живеем в динамични времена и бизнесите се променят много бързо в отговор на очакванията на потребителите. Нашата роля като HR-и в организациите предполага да осигуряваме необходимите ресурси – хора с нови знания и умения, които да движат бизнеса напред. Така например дигитализацията, от която скептиците очакваха да намали нуждата от хора за сметка на машините и изкуствения интелект, всъщност породи нужда от нови специалисти с нови умения, които да създадат дигиталните процеси и да развият културата в организациите, които да работят по нов модел. Начинът, по който ние работим, също се променя постоянно – Covid-19 кризата ни провокира да създадем възможности служителите да работят дистанционно със съответните правила и процеси. Вече няколко години говорим за дигитализиране на трудовоправните отношения между работодателя и служителя. Вярвам, че сега е моментът да използваме инерцията, да продължим и да довършим темата в полза на двете страни.

Друга важна тенденция е стремежът за опростяване на процесите и облекчаване на мениджърите в управлението на екипите. Добър пример са процесите, свързани с управление на представянето, които много организации вече промениха. Годишните цели и еднократното оценяване отдавна са в миналото – сега на дневен ред е краткосрочното целеполагане, ясната връзка между бизнес целите и личния принос. Немалко компании работят на принципа на OKR (objectives and key results) целеполагането, което дава възможност за по-добра проследимост на изпълнението, както и за гъвкавост при целеполагането.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси според Вас?
Наш приоритет е да гарантираме професионализъм и качество в управлението на хора към бизнеса, както и да подкрепяме развитието на обществото, като създаваме условия за развитие на хората и организациите. Това е особено актуално днес, когато настоящето ни е динамично и несигурно, когато бизнесът трябва да реагира бързо, но и устойчиво, когато HR професионалистите сме на първа линия, за да говорим с хората, да ги мотивираме, ангажираме, а често и да ги успокояваме. БАУХ подпомага тези процеси активно и акумулира допълнителна енергия, нови решения и нови практики, като дава глас на своите представители и на техните организации. Винаги е важно да усещаш подкрепата на своите колеги, това ни дава БАУХ – професионална общност от съмишленици и приятели, изправени пред общи предизвикателства, които преодоляваме успешно заедно!

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Моето пожелание е свързано с ценностите ни – да не забравяме, че хората са наш основен приоритет, че отношенията ни трябва да бъдат подчинени на доверие и етичност. Да бъдем благодарни за това, че имаме уникална професионална роля – да държим баланса между динамиката на бизнес промените и стабилността в организациите, която градим чрез хората.

Линк към интервюто в Economy.bg ТУК

Leave a Reply

en_USEnglish