Новини

Трансформация на онбординг процеса: геймифициран vs. традиционен

Проектът „Онбординг: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“, по който БАУХ е партьор, направи важни сравнения между традиционния и геймифицирания онбординг процеси, очертаващи значимите предимства от интегрирането на геймификацията в процеса на въвеждане на новите служители в работата.

Основни изводи:

Ангажираност: Геймифицираният онбординг значително повишава ангажираността като трансформира пасивното учене (като напр. четене на ръководства) в активно, интерактивно преживяване. Участниците в пилотното тестване докладват по-високи нива на внимание и участие, приписвани на динамичния характер на геймифицираното обучение.

Запаметяване на знанията: За разлика от традиционните методи, геймификацията повишава степента на задържане на информация чрез запомнящо се интерактивно преживяване. Въпреки това, е важно тя да бъде подкрепена с примери от практиката и менторска подкрепа, за да се затвърдят знанията.

Удовлетвореност на служителите: Изводите ни последователно показват, че геймифицираният онбординг води до по-високи нива на удовлетвореност сред новите служители в сравнение с традиционните методи, благодарение на своя ангажиращ и приятен формат на обучение.

Ефективност на времето: Въпреки че геймифицираният онбординг може по-бързо да достави знания и да насърчи ученето, то от решаващо значение е интерактивните елементи да се балансират с прякото наставничество, за да се отговори ефективно на всички въпроси, които може да възникнат по време на процеса.

Ефективност на разходите: Първоначално геймифицираните програми може да изискват повече разходи за разработка. Дългосрочните ползи обаче, включително намалени инвестиции на време от старши персонал и подобрени нива на задържане на наученото, предполагат по-голяма ефективност на разходите като цяло.

Фактори, влияещи на успеха:

Културата на организацията: Успехът на геймифицираният онбординг е тясно свързан с организационна култура, която е иновативна и гъвкава. Изключително важно е този подход да резонира със съществуващите ценности и стратегии за ангажиране на служителите.

Готовност на служителите: От съществено значение е служителите да са възприемчиви към игровите платформи и да имат уменията да ги използват. Ясното и правилно разбиране относно предпочитанията и демографията на работната сила е решаващо за ефективното планиране на онбординг преживяването.

Синхронизирането на геймифицирания онбординг с организационната култура и с очакванията на служителите е една от най-важните предпоставки за максимална ефективност и въздействие – това е един от основните изводи на проекта. Очаквайте и още публикации по темата!

Вашият коментар

bg_BGБългарски