След първата фаза на проекта ONBOARD…

Представяме ви резултатите от първата фаза на проекта ни „ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“, която имаше за цел, в партньорство с целевите групи от различни индустрии, да определи обхвата и съдържанието на геймифицирания процес на онбординг.

Стартирахме с проучване сред 107 професионалисти в областта на човешките ресурси от различни компании, за да придобием по-точна представа за цялостните им практики в областта на онбординга. Резултатите вече споделихме с вас, но тук припомняме, че макар и повечето от участвалите в проучването компании да имат писмена политика/стратегия за своите процеси на въвеждане на новите служители, само 14% от тях използват геймификацията като инструмент.

Във втората фаза бяха проведени пинтервюта със специалисти по човешки ресурси, служители и ментори, участващи в процеса на въвеждане на новоназначените служители в работата. Интервютата разкриха, че онбординг процесът е структуриран по различен начин в различните компании, като при някои от тях той е добре разработен и структуриран, докато в други прекият мениджър на новоназначените служители е изцяло отговорен за неговата оганизация. Бихме могли да заключим, че общото ниво на дигитализация на онбординг процеса е по-скоро средно, като компаниите отдават значително внимание на контакта лице в лице, който за тях е изключително важен компонент от цялостния подход.

Един от ключовите изводи на този етап е, че по-голямата част от компаниите нямат солидни индикатори за измерване на ефективността и ефикасността на своя онбординг процес и обикновено няма практика това да се прави. Компаниите имат обща представа колко им струва въвеждащото новоназначените служители обучение, но как инвестицията се възвръща във времето се измерва по-скоро интуитивно, а не на базата на обективно събрани и анализирани данни.

И накрая, участниците споделиха, че геймификацията не е обичаен метод, поради опасения относно нейната ефективност, добавените разходи и трудността при поддържане и актуализиране на игровото съдържание.

Изводите, направени в резултат от първата фаза от процеса на консултации, предполагат, че има няколко теми, които трябва да бъдат обсъдени в групов формат, включително показатели за възвръщаемост на инвестициите, дигитализация, геймификация и цената на внедряване и поддържане на игровото съдържание.

Тези дискусии предстоят!

Вашият коментар

bg_BGБългарски