“Законосъобразността е хармонията на работата ни като професионалисти с обществото”

Професионализъм, законосъобразност, толерантност и доверие—Етичният кодекс на БАУХ залага основните ценности, чието прилагане би гарантирало етичното упражняване на HR професията. В поредица от блиц интервюта пречупваме тези ценности през погледа на опитни HR професионалисти—членовете на Етичната комисия за БАУХ. Какво е законосъобразност в HR професията за Дария Топалова, професионалист с над 20 години опит в HR.

Какво Вие лично като професионалист в HR сферата влагате в думата законосъобразност?

Законосъобразността за мен е хармонията на работата ни като професионалисти с обществото. Това е базата, върху, която трябва да стъпи всеки HR специалист още в зората на своята кариера, и която с течение на времето да развива и надгражда. Законосъобразността поставя правилата на „играта“ и подпомага страните в една такава връзка да управляват взаимоотношенията си, гарантирайки спазването на високи етични стандарти, независимо от множеството нюанси, с които работата може да ни срещне.

В кои области от HR функцията виждате най-голяма необходимост от прилагане на принципите на законосъобразността ?

Може да звучи клиширано, но за мен законосъобразността трябва да се съблюдава във всеки един аспект на HR функцията, и то особено много когато има очакването, че ние задаваме тона на професионалните взаимоотношения и трябва да бъдем ролеви модел. Това е единственият начин да се гарантират както спазването на чисто трудово-правните взаимоотношения (работно време, отпуски, заплащане и др.), които са в основата, така и предоставянето на равни възможности за развитие, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и не на последно място осигуряване на равнопоставеност на база полова, етническа, расова, религиозна и сексуална принадлежност. Това са фактори, често неглижирани като маловажни в миналото, които са част от ежедневието ни и ще продължат да са неизменна част от работата ни. В различните области на HR функцията са застъпени повече или по-малко различни аспекти на законосъобразността, но едно е сигурно – тя трябва да е винаги с нас.

Защо е важно HR общността да припознава законосъобразността като своя ценност?

Спазването на законите е гаранцията, че работата ни като специалисти отговаря на общо приетите в местен и световен мащаб норми. Всяко действие на HR специалистите трябва да се опира на законите и правилата и да гарантира както на кандидатите за работа, служителите (било то бивши или настоящи) така и на контрагентите, спазването на високи стандарти на работа и висока фирмена култура.

Вашият коментар

bg_BGБългарски