“Днес, в условията на нарастваща динамика, комплексност и несигурност, повече отвсякога толерантността е начин на живот и е в основата на правене на бизнес”

Професионализъм, законосъобразност, толерантност и доверие — Етичният кодекс на БАУХ залага основните ценности, чието прилагане
би гарантирало етичното упражняване на HR професията. В поредица от блиц интервюта пречупваме тези ценности през погледа на опитни HR професионалисти—членовете на Етичната комисия за БАУХ.
Какво е толерантност в HR професията за Мария Рац, професионалист с над 20 години опит в HR
.

Какво Вие лично като професионалист в HR сферата влагате в думата толерантност?

Толерантността за мен е синоним както на приемане и уважение към човешкото многообразие, така и на приобщаване и интегриране на различното в живота и бизнес практиката. Днес, в условията на нарастваща динамика, комплексност и несигурност – пост пандемична, социоикономическа и международна криза – повече отвсякога толерантността е начин на живот и е в основата на правене на бизнес.

В кои области от HR функцията виждате най-голяма необходимост от прилагане на принципите на толерантност?

Толерантността като ценност трябва да присъства във всички аспекти на функцията HR. Тя има място през целия цикъл на преживяване на служителя
(employee experience). Като започнем от позициониране на работодателската марка, подбора на таланти, въвеждане в работата, обучение, управление на представяне и възнаграждение, преминем през развитие и промотиране в компанията, мотивиране и задържане до прекратяване на трудовото правоотношение при напускане на организацията.

Защо е важно HR общността да припознава толерантността като своя ценност?

HR като професия е центрирана върху постигане на финансовите и бизнес резултати на организацията чрез грижа за хората. В тази връзка професията следва да бъде еталон и да задава стандарти за толерантност. Според мен, собствениците и топ мениджмънта в организациите разпознават HR мениджъра като стратегически партньор и съветник на бизнеса и имат очакване той да има ключова роля за изграждане и поддържане на култура и
отношение на толерантност както на работното място така и навън в обществото. Бих казала, че днес толерантността е неразделна ценност за HR-а в условията на “новото нормално”.

Вашият коментар

bg_BGБългарски