Новини

Становище на БАУХ относно улесняване на достъпа на бежанци от Украйна до пазара на труда в България

Във връзка със ситуацията в Украйна, БАУХ подготви писмо становище относно улесняване на достъпа на бежанците от Украйна до пазара на труда в България. Днес, 7.03.2022 г., становището бе изпратено до компетентните държавни институции:

ДО:

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО РАШКОВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ТЕОДОРА ГЕНЧОВСКА
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ДАНИЕЛ ЛОРЕР
МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЖИДАР БОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО НА УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ХРИСТО ПРОДАНОВ
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СМИЛЕН ВЪЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ“
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СТАНОВИЩЕ
Относно: Улесняване на достъпа на бежанци от Украйна до пазара на труда в България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), която е единствената професионална организация обединяваща гилдията на специалистите по човешки ресурси, бихме искали да изразим подкрепа към усилията, които правителството и бизнес организациите полагат с цел улесняване на достъпа на бежанци от Украйна до пазара на труда в нашата страна.
Вярваме, че стотици специалисти, които вследствие на последното развитие на събитията между Русия и Украйна, оставиха родината си, могат да намерят реализация в България с подкрепата на бързи и ефективни стъпки за промяна. Това би било не само в полза на хората, които изоставяйки родината си оставиха и своята професия, но и в полза на нашата икономика.

Пълният текст на становището и конкретните предложения можете да намерите ТУК.

Ще ви държим в течение за следващите стъпки.

Вашият коментар

bg_BGБългарски