НовиниТоп новини

Новият председател на УС на БАУХ: Време е да разширим своя принос за развитието и управлението на човешките ресурси във всички сектори на икономиката на страната

На проведеното на 25.02.2022 г. в София заседание, членовете на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) избраха помежду си председател на този орган да бъде Детелина Смилкова, оперативен директор на МБАЛ „Скин Системс“.
Смилкова има опит два мандата като председател на УС на БАУХ. Работи в областта на развитието на човешкия потенциал в различни сектори от началото на професионалния си път. След образованието и бизнеса, започва работа в здравеопазването. В продължение на 15 години е вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Била е и съветник на двама министри и изпълнителен директор в енергийния сектор.

“Време е да разширим своя принос за развитието и управлението на човешките ресурси във всички сектори на икономиката на страната – последните години наложиха приоритизирането на някои от тях. Планираме задълбочаване на партньорствата с браншовите организации и навлизане в конкретика на техните нужди и проблеми. Българската асоциация за управление на хора е дългогодишен фактор в трудовите отношения в страната – има сфери, в които помощта ни е належаща и можем да подпомогнем диалога между правителството и работодателите.“, коментира новият председател на БАУХ след избора.

Припомняме, че на проведеното на 22.02.2022 г. в София редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), бяха избрани новите състави на Управителния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия.
Ето и какво включват визиите за развитие за асоциацията на новите членове на УС на БАУХ.

1.Ангелина Борисова, мениджър Проекти, Йескар.

„С голямо желание бих развила успешно, активно взаимодействие и комуникация между БАУХ и държавния апарат. В партньорски дух, с гъвкавостта и експертизата, която има асоциацията да облечем законодателно всичко онова, което ще ни помогне да направим по-удобна и осъвременена системата за управление на хора, установявайки високи стандарти.
Може да се привлекат още държавни институции в редиците на асоциацията, както и държавни предприятия. Това ще даде възможност за по-бързо и успешно прокарване на идеи и промени.
Търсене на възможности за включване на БАУХ в европейски проекти в партньорство с асоциации от държави членки на ЕАУХ.“

2. Галина Софрониева, директор ЧР, VIVACOM

“В рамките на БАУХ виждам своята роля с фокус в индустрията, в която и към момента имам най-много познания и разбиране – телекомуникационни и информационни технологии. Не само Covid, но и всички комплексни фактори на средата, в която работим и живеем, ни предизвиква да извършваме планирани и непланирани промени. Опитът ми в трансформациите, особено за една голяма компания като Vivacom, е изключителна база, която мрежата от ЧР професионалисти, в рамките на асоциацията, практически може да ползва и под формата на консултация и обучение.
От гледна точка на моя принос към асоциация, бих засегнала няколко теми, които считам за важни:

 • Необходимостта от повече процесни и свързани със законодателството и разбирането на регулациите в ЧР теми, по които асоциацията трябва да има силна позиция.
 • ЧР като водеща функция в надграждането и развиването на лидерските умения на ръководителите на всички нива
 • Не на последно място смятам, че партнирането с образованието остана на заден план с промяната, която глобално претърпяхме.”

3. Добромира Манасиева, мениджър ЧР и партньор в start-up компании, Wellness Studio Figura / Alcatraz AI

“Целта ми да подам своята номинация за член на управителен съвет на БАУХ е продиктувана от желанието ми асоциацията да има фокус върху малките и средни по размер компании, където ЧР функцията се изпълнява от управителя или обикновено съществува само функция по подбор на персонал.
Тенденцията в България да се създават все повече старт-ъп компании, не само в ИТ технологичния сектор, но в различни индустрии, се очертава като много съществена и нарастваща и обособява различна ниша на потребности от ЧР партниране, обслужване и обгрижване.”

4. Емил Минев, старши мениджър Обучения и развитие, Пейсейф

“Според мен, смисълът на една браншова организация е да се грижи за изграждането и развитието на общност от професионалисти в конкретния бранш, чрез споделяне и насърчаване на добри и иновативни практики и предоставяне на възможности за кариерно развитие в областта. През изминалите години БАУХ се утвърди като водеща браншова асоциация в България и има потенциала да засили своето присъствие и влияние, като по този начин да подпомага развитието на все по-силни професионалисти. Според мен, това може да се осъществи чрез фокус в следните направления: Развитие на общност, Утвърждаване на добри иновативни практики, Кариерно развитие и Бизнес развитие и бранд.
Считам, че опитът и визията ми в областта на обученията и развитие биха били от значителен принос за развитие и обособяване на една престижна Тренинг академия към асоциацията, която да помага за развитието на общността.

5.Красимира Караджова, зам. началник отдел и ръководител АУЦ, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт

“БАУХ е организация с дългогодишен опит, история и традиции. Тя е фактор сред експертите в областта на управление на човешките ресурси в България и има солидна основа за надграждане и развитие.
Според мен възможностите за бъдещо развитие на Асоциацията могат да бъдат разгледани в четири аспекта:
• Кариерно ориентиране
• По-голяма насоченост към младите специалисти
• По-висока ангажираност на експертите с опит в Управление на човешките ресурси
• По-добра разпознаваемост на бранда сред бизнеса и държавната аминистрация
Изключително важно за мен е изграждането и поддържането на атмосфера на доверие, споделяне и партньорство в БАУХ и мисля, че със своите лични качества мога да допринеса за това. Всеки екип е силен, когато работи с вдъхновение, взаимно уважение, професионализъм и най-вече човечност/емпатичност. За мен здравословна конкуренция не съществува. Успехът се гради върху обединяване на усилия, опит, силни страни и знания на всички ангажирани в каузата БАУХ. Това ще допринесе за надграждане и развитие на всеки член на Асоциацията, както и за нейното успешно бъдеще.”

6.Николай Николов, управител и съдружник, Хорайзънс България

“Визията за БАУХ следва да се надгради над досегашните постижения.
Моето предложение и стойност, която мога да дам, е в посока:

 • Увеличаване интерактивността и диалога с членовете в реално време – онлайн и в социалните медии.
 • Партньорство и интеграция с други HR общности.
 • Интеграция и партньорство на консултантската общност в България
 • Радикални решения за отваряне на пазара на труда в България
 • По-интензивно партньорство със законодателните органи за промяна в трудовото законодателство за по-добро регламентиране на дистанционната работа
 • Подкрепа на инициативата за електронна трудова книжка и дигитализация на администрирането на трудовите правоотношения, сключване на ТД с електронен подпис и др.
 • По-активна работа със социалните партньори и тристранния съвет с цел да се утвърди HR гилдията и да се взема нейното мнение при законодателни и данъчни промени.
 • По-голяма представителност на работодателите в БАУХ от различните индустрии и географски области.”

Вашият коментар

bg_BGБългарски