БАУХ стартира клуб по теми, свързани с електронното обучение

В резултат на дискусионна среща на живо на тема „Какви са предизвикателствата и решенията в областта на онлайн обученията“, организирана на 2 септември 2021 г. от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), беше учреден работен клуб към организацията.
Представители на HR общността участваха активно в събитието и приеха радушно идеята за създаване на работна група по въпросите, свързани с електронното обучение.
Социалната дистанция, наложена вследствие на пандемията от новия корона вирус, оказа съществено влияние върху обучителния процес, и компаниите масово се преориентираха към виртуални и дистанционни обучения. Срещата е продължение на функцията на БАУХ да бъде платформа за споделяне на опит и знания между нейните членове с оглед повишаване на общото ниво на експертиза в общността, съобразено с динамиката на бизнес средата в България.
В първата част инж. д-р Ивайло Благоев и Тодор Миндиликов от Contipso представиха световните тенденции в областта на електронното обучение 2021 – 2026 г.
След представянето се проведе дискусия, на която беше обсъдено през личния опит на участниците в срещата по какъв начин, в каква степен и с каква цел и ефективност прилагат е-обученията в дейността на организацията, както и какви основни проблеми и предизвикателства срещат в работата си.

Срещите на клуба ще се провеждат регулярно. Всеки член на БАУХ, който има интерес към темата, може да се присъедини.

Вашият коментар

bg_BGБългарски