Новини

БАУХ с писмо до Парламентарните комисии, които ще разглеждат въвеждането на е-трудова книжка

Изх. номер 0018/30.08.2021 г.

ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ
46-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Предложения за промени в нормативната уредба във връзка с въвеждането на електронна трудова книжка

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЬОКОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с внесения на 27 юли 2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда със сигнатура 46-154-01-14, който предстои да бъде разглеждан от Комисия по труда, социалната и демографската политика и Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм.

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) обединява професионалисти по управление на човешките ресурси от над 850 компании в страната. От името на нашата професионална общност бихме искали да заявим подкрепата си за идеята по въвеждане на електронна трудова книжка. Ползите от това са безспорни за всички участници в трудово-правните отношения и за институциите, които ги регулират:

  • по-ефективен контрол върху спазването на трудовото законодателство;
  • разрешаване на проблема със загуба или унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, нечетлив текст, различни практики при попълването на информацията и др.;
  • бързо попълване на информацията и бърз достъп до нея за всички заинтересовани страни;
  • намаляване на административната тежест за работодателите и в частност – специалистите по човешки ресурси;
  • намаляване на бюрократичните практики и необходима стъпка в посока електронизация на трудово-правните отношения.

През 2020 г. БАУХ сформира работна група по дигитализация на трудовата книжка, която включваше 22 участници – експерти в областта на човешките ресурси и юристи с дългогодишен опит. В резултат се изготви предложение за законодателни промени за въвеждане на електронна трудова книжка. Изпращаме Ви предложението с убеждението, че то е добра отправна база за отваряне на дискусия.

Темата за въвеждане на електронна трудова книжка е важна и за двете страни в трудовите правоотношения. Убедени сме, че обсъждането й в широк кръг от експерти, включително в областта на управление на човешките ресурси, които са пряко ангажирани с администрирането на трудовите отношения в компаниите, е необходимо, за да се прецизират текстовете на законопроекта и той да бъде релевантен на потребностите на работодатели, служители и контролиращи органи.

Заявяваме и потвърждаваме подкрепата на предложенията за промени в нормативната уредба във връзка с въвеждането на електронна трудова книжка, които Ви изпращаме, от страна на организациите Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска стартъп асоциация (BESCO), Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Съвет на жените в бизнеса в България (СЖББ).

С уважение:

Миглена Узунова-Цекова,
Председател на Управителния съвет,
БАУХ

Вашият коментар

bg_BGБългарски