Сертификационната програма на БАУХ и нейният сертификат ще продължава да играе ключова роля като гарант за добро експертно ниво в областта на HR

Интервю с Велислава Василева, сертифициран старши специалист “Човешки ресурси” и с Наташа Цветкова, неин ментор и член на Сертификационния съвет

Защо сертифицирането, верифицирането на придобити знания и умения в сферата на управлението на хора е важно за хората и бизнеса?
Наташа Цветкова: Сертификационната програма стъпва на 10 стандарта, които обхващат всички аспекти на УЧР. В тях намира отражение и спецификата на трудовото законодателство у нас. Програмата задава рамката за съответното ниво на професионална подготовка на специалистите по УЧР. Именно поради това тя е много полезна за самите професионалисти ЧР – да направят проверка за достигнатото си професионално равнище; да установят дефицитите и планират по-нататъшното си развитие; да получат професионален сертификат от гилдията, който може да им бъде полезен при професионалната им реализация в бъдеще, а и в настоящето; да дискутират професионални въпроси и получават професионална подкрепа от опитни колеги както по време на сертификационния процес, така и в рамките на Клуба на сертифицираните HR професионалисти в страната. А сертификатът на ЧР гилдията дава и професионален престиж.
Бизнесът от своя страна може да разчита, че ще има в екипа си ЧР професионалисти , които притежават нужните знания и умения за съответното ниво, които отделят време за своето развитие и не се страхуват да се съизмерят със зададените професионални стандарти. Надявам се занапред в условията на бързо променящата се бизнес среда и нарастване на ролята и очакванията към функцията по УЧР бизнесът все повече да си дава сметка за ползата от стимулиране на професионалното израстване и верифициране на знанията и уменията на ЧР екипите си, от привличане на специалисти с доказани професионални компетенции за съответното ниво, с което може да се спестят някои неприятни изненади, на които всички сме се натъквали.
Велислава Василева: Сертифицирането в сферата на управлението на хора е важно, тъй като дава обективна и цялостна оценка на постигнатото до момента като валидира придобитите знания и умения чрез практическа и теоретична обосновка на конкретни професионални стандарти. Освен това успешното преминаване през целия процес и придобиването на сертификат повишават професионалната квалификация и конкурентноспособността.

Как би изглеждало бъдещето на HR професията, според Вас, в динамиката на днешния живот, но и предвид факта, че въпреки това трябва да има професионална рамка и ясни критерии като гарант за добро експертно ниво?
Наташа Цветкова: Необходимостта от и съответно търсенето на професионалисти по УЧР ще продължава да расте. Последната година на ковид пандемия препотвърди ключовата роля на тези специалисти за организациите. Ще нарастват и очакванията и изискванията към тях. Непредвидимостта и турбулентните времена, в които живеем и правим бизнес, дигитализацията, развитието на изкуствения интелект, битката за таланти ще поставят все по-големи предизвикателства за бърза ответна реакция на промените и непрекъснато усвояване на нови знания и умения от професионалистите по УЧР. Все по-високо ще се ценят т.нар. „меки умения“ на специалистите, в т.ч. и на тези по УЧР. Емоционалната интелигентност, емпатията, умението да откликнем бързо и да изградим по-персонализиран подход и преживяване за служителите ни, да бъдем медиатори в конфликтни ситуации, да подкрепяме, освен да обслужваме служителите в компанията, функцията по УЧР да става все по-аджайл (съжалявам за чуждицата) – това са само част от новите предизвикателства пред УЧР. Същевременно необходимостта от общо разбиране, от обща рамка, от минимални стандарти, които трябва да се покриват и надграждат, за да се осигури нормалното и законосъобразно осъществяване на дейността по УЧР, ще продължи да съществува. И независимо къде се осъществяват дейностите, покрити в десетте стандарта на Програмата – дали в рамките на фирмата или част от тях се изпълняват в центрове за изнесени услуги или от партньорски консултантски компании, ще бъде още по-важно да се верифицират знанията и уменията на професионалистите, които ги изпълняват. В този смисъл Сертификационната програма на БАУХ и нейният сертификат ще продължава да играе ключова роля като гарант за добро експертно ниво в областта на УЧР.
Велислава Василева: Бъдещето на ЧР професията ще има все по-ключово значение за развитието и просперитета на всяка една организация и по-конкретно на човешкия капитал в нея, с много по-осезаем акцент върху благосъстоянието на служителите, автоматизацията на процеси и вземането на бързи и гъвкави решения. Основното предизвикателство ще остане ангажирането, развитието и задържането на таланливи служители в условията на дистанционна организация на работа.

Какво Ви даде Сертификационната програма на БАУХ и кои бяха основните предизвикателства, които се появиха пред Вас?
Наташа Цветкова: Участието в Сертификационната програма на БАУХ като член на Сертификационния съвет ми дава възможност за много професионални срещи с колеги от различни браншове, организации и с различен опит. Предоставя ми възможност за подкрепа на колегите-кандидати в процеса на сертифициране, а в известна степен и за професионалното им развитие. От друга страна обогатява знанията ми и ме стимулира да ги надграждам. Така че това е един взаимен процес на даване и получаване в най-добрия смисъл. Понякога се изправям и пред предизвикателството да вдъхна самочувствие и извадя наяве най-доброто от кандидата, особено за по-ниските нива на сертифициране, а на моменти даването на обратна връзка и препоръки на даден кандидат може да се окаже сериозно предизвикателство.
Участието в Програмата ми носи и голямо професионално удовлетворение, особено при успешно сертифициране на колега, на когото съм била ментор в процеса. И не на последно място е удовлетворението, че съдействам за развитието на такъв важен и полезен за ЧР гилдията процес.
Велислава Василева: Даде ми възможност за равносметка в професионален план, помогна ми да анализирам постигнатото до момента, чрез което се откроиха силните и слабите страни в експертизата ми, а така от своя страна набелязах стъпките за усъвършенстване в бъдеще. Основното предизвикателство при мен беше свързано с подготовката за финалния етап от сертификацията, което съвпадна и с промяна в професионален план.

С три думи: кои са основните ценности на Програмата?
Наташа Цветкова: Задава професионални стандарти; „сверяване на часовника“; професионално обогатяване.
Велислава Василева: Обективност; насърчаване; споделяне.

Пожелайте нещо на колегите си…
Наташа Цветкова: Бъдете здрави, устойчиви, но гъвкави и иновативни в условията на бързо променящата се среда, запазете интереса си към новото и чувствителността към хората!
Велислава Василева: Пожелавам (си) на всички колеги в ЧР професията да бъдат здрави, креативни, целеустремени и много щастливи!

Вашият коментар

bg_BGБългарски