Интервю

Сертификационната програма е процес на промяна и развитие

Интервю с Наталия Недекова , Сертифициран специалист Човешки ресурси и с Венета Василева, неин Ментор и член на Сертификационния съвет

Кое Ви мотивира да се включите в Сертификационната програма на Българска асоциация за управление на хора?
Венета Василева: Програмата За да отговоря на този въпрос, първо бих направила едно предисловие: Защо избрах да бъда член на БАУХ? Към настоящият момент имам натрупан дългогодишен опит в ЧР бранша в различни индустрии на мениджърски позиции. Компаниите в които съм работила са в провинцията, а това до някъде ограничава достъпа до по – широк кръг от професионалисти, както и участието в организирани мероприятия. Това ме предизвика да потърся браншова организация, където да лимитирам тези неудобства. Активността в БАУХ е заразяваща и мотивираща. Поддържаш се професионално, надграждаш експертизата си и намираш колеги съмишленици. Така дойде и предизвикателството да се включа в сертификационната програма на БАУХ. Не знаех какво ме очаква. Най интересният момент беше подготовката на портфолиото ми. Оказа се, че това ми отне не малко време, но в крайна сметка бях изненадана от себе си, колко много неща съм правила в работата си. Бях удовлетворена. Същото забелязвам и при кандидатите, които преминават през процеса. В забързаното ежедневие не осъзнаваме колко опит сме натрупали. А портфолиото е един своеобразен начин да структурираме опита си, спрямо професионалните стандарти и да установим къде се намираме в професионално отношение.
Поддържането на контакти с опитни колеги и съмишленици ме обогати и ме мотивира да продължавам напред.
Заедно с колегите от сертификационният съвет сме убедени, че пътят е един: мотивирани сме да популяризираме прилагането на професионалните стандарти в гилдията с ясното убеждение, че това ще допринесе за утвърждаването и авторитета на професията, която бележи динамично развитие.
Една от инициативите на асоциацията е създаването на Регионалните ЧР клубове, чрез които се надявам, че ще достигнем до повече колеги, които да са готови да бъдат наши съмишленици.
Наталия Недекова: Това, което ме привлече в сертификационната програма на БАУХ е че кандидатът стъпва на натрупаните знания до момента и надгражда чрез дискусиите и споделянето на опит от признати професионалисти в областта на човешките ресурси. Това няма аналог в България за момента. В допълнение, смятам че да съм сертифициран специалист към БАУХ ще ме направи много по- конкурентно способна на пазара за труда и ще повиши моята добавена стойност.

Как Вашите професионални компетенции „белязаха“ участието Ви в процеса и обратното – как Програмата „маркира“ Вашето професионално и личностно израстване?
Венета Василева: След избора ни от ОС на БАУХ за членове на Сертификационният съвет през 2013 г., първите ни усилия бяха насочени към създаване на нормативите и правилата за работа на съвета и одитиране на инструментариума, използван в сертификационният процес. Инструментариума е базиран в онлайн платформа и разработен от външни консултанти. Верификацията от наша страна изискваше голяма ангажираност и професионална компетентност по 10 професионални стандарта. Тук е мястото да спомена, че идеята и разработването на националните ни професионални стандарти е стартирало на доста по – ранен етап и са дело на доказани ЧР професионалисти от гилдията. Стандартите са разработени в синхрон с добрите международни практики.
Работата на сертификационните комисии, които се състоят от един ментор, двама оценители и председател, е много интересна. Оценяването на задачи и казуси е предизвикателство, тъй като всеки от нас споделя своя опит и гледна точка и така се получава едно обогатявне. Този брейнсторминг съответно носи полза и за кандидатите в сертификационният процес, защото тези гледни точки ние споделяме с тях. Нали това е и част от мисията на сертификационната програма – „ние градим, ние развиваме, ние споделяме“.
Наталия Недекова: Стартирането на програмата съвпадна до голяма степен с ново начало в моя професионален път. И като прибавим и „новото нормално“ ми се наложи да балансирам между нова роля, грижа за 2 годишната ми дъщеря и подготовка за задачите по сертификационния процес… Така че беше динамично и запомнящо се :). Със сигурност натрупаният професионален опит ми помогна за успешното сертифициране (както вече казах, ако нямаш знания не можеш да завършиш сертификацията). Но истината е , че разговорите с Венета, обратната връзка и от нея като ментор и от оценяващата комисия ме обогатиха невероятно много, помогнаха ми да осмисля това което вече знам от различна гледна точка и много по- ясно да правя взаимовръзка между отделните „професионални стандарти“.

Коя е основната ценност на сертификационния процес, защо той би бил важен за всеки HR професионалист в България?
Венета Василева: Живеем и работим в много динамично време, това се отразява на количеството информация която приемаме и на критериите с които я измерваме. Това се случва и в нашата професия – нови изисквания, нови идеи и практики. Може да се каже „модерни времена“. Тук ще поясня : в редица организации се използва едно и също название за длъжност, но според мен е интересно функционалното съдържание и какъв опит стои зад това. Как може да бъде установено това? Как да се сравним с останалите в бранша? Как да разберем какво още можем да направим със своето развитие?
Отговора на тези въпроси може да бъде намерен в Сертификационната програма на БАУХ. За да преминат през процеса на програмата, специалистите и мениджърите трябва да са запознати и да докажат, че прилагат определен брой професионални стандарти, спрямо нивото за което кандидатстват, от утвърдените 10 на брой.
Кандидатите в процеса могат да сверят своите знания и опит, съгласно професионалните стандарти, да верифицират текущото си ниво, да открият пропуските си и да си определят план за бъдещо развитие.
Друга ценност на програмата е контакта с опитни колеги и възможността за получаване на навременна и ценна професионална информация.
От наблюденията ми през последните години, една голяма част от преминалите Сертификационният процес са направили стъпка в професионалното си израстване, промяна на работно място, кариерно израстване, придобита мотивация за развитие и повече увереност в собствените си професионални възможности.
Наталия Недекова: Сертификационната програма на Българска асоциация за управление на хора те кара да мислиш, което е за мен е най- голямата ценност. Често, „затворени“ в нашите роли и индустрии забравяме, че колкото и да са стандартни процесите в управлението на човешки ресурси, те варират тъй като обслужват различни бизнеси и нужди. В този смисъл възможността да осмислиш дадена политика или процедура от различна (бизнес) гледна точка е незаменимо и изключително обогатяващо в професионален план.

Динамиката на последните месеци наложи гъвкавостта като основен модел на поведение – тя вече не е пожелателна, а задължителна за всеки от нас. В същото време сертифицирането „рамкира“ до голяма степен основните компетенции и експертиза, която всеки HR професионалист в България трябва да притежава – няма ли противоречие, как „разчитате“ условието за гъвкавост в условията на ясни и точни критерий за професионализъм?
Венета Василева: Въпросът е доста интересен. За да успееш да „жонглираш с топките“ е много важно да си научил основните движения, а това става с много труд и упорство. Същото е и в ЧР професията. Колегите трябва да познават и прилагат основните стандарти, да имат базата от която да тръгнат да надграждат. А за да бъдем гъвкави, това означава да се адаптираме по – бързо към промените, да успяваме да откриваме и прилагаме нови идеи, да бъдем креативни, но това не са просто удари в „празно пространство“, а целенасочени действия, които оперират в определена рамка и стандарти, но погледнати от друга гледна точка, избягвайки стандартното мислене. Т.е. това е процес на промяна и развитие. Действителността предлага толкова разнообразни ситуации, в които няма как едно и също решение да е успешно, затова се изисква да мислим, да бъдем креативни, да бъдем емоционално интелигентни – едно толкова търсено качество в днешно време.
Наталия Недекова: Не мисля, че има противоречие. Функционалните специализации са направени така че „рамкираните“ компетенции в тях са логически обвързани една с друга и взаимно допълващи се. От друга страна смятам, че гъвкавостта, а от там и иновативен и креативен подход към даден казус няма как да не стъпи върху професионални знания и опит. Това, което сертификационната програмата на БАУХ дава е златната среда : тя стъпва на реални умения и компетенции, но и дава възможността да ги обогатиш и да ги осмислиш от нова гледна точка, да ги адаптираш към твоята действителност. Респективно да излезеш от зоната си на комфорт и да бъдеш по- гъвкав.

Кое е най-голямото предимство на Сертификационната програма на БАУХ и към какво още да се стремим?
Венета Василева: Сертификационната програма на БАУХ е гарант за доказан професионализъм на специалисти и мениджъри по управление на човешки ресурси. Най – голямото предимство на програмата е нейното съответствие с българското законодателство и местните специфики – нивото на развитие на бизнеса и организационната култура в България. Имам предвид, че манталитета на управление се базира на редица фактори, като традиции, култура и социални различия в организациите. Именно това отличава сертификата на БАУХ от международни професионални стандарти.
Друго много съществено предимство е, че за да се премине през Сертификационната програма на БАУХ, всеки професионалист е необходимо да докаже и верифицира действително притежавани практически знания и умения. В процеса по сертифициране се използват бизнес казуси и задачи с практическа насоченост, които изискват познаване и прилагане на добрите практики по управление на човешки ресурси. Не са достатъчни само теоретични знания, и това отличава Сертификата за професионална компетентност на БАУХ, от другите сертификати, които се издават от различни институции и организации при преминат курс за обучение.
Изброените от мен предимства са гарант за бизнеса, че съответният притежател на Сертификата ще прилага компетентно и в съответствие с добрите ЧР практики знания, експертиза и умения.
Специфично в процеса на сертифициране е и постоянната връзка на кандидата за сертифициране с ментор, а при сертификационното интервю и със сертификационната комисия. Това са важни моменти, тъй като през целият процес кандидата има възможност да поддържа контакт с опитни ЧР професионалисти и да получава напътствия и съвети, да надгражда нови професионални идеи и да открива нишите в които да насочи своите усилия за бъдещо развитие. Сертифицираният професионалист получава възможността да се влее в семейството на „Клуба на сертифицираните професионалисти“, където се създават устойчиви професионални контакти и реални възможности за обмяна на професионални идеи.
Наталия Недекова: За мен най- голямото предимство е възможността за диалог с утвърдени професионалисти и различната перспектива, която те предоставят, идвайки от различни индустрии и бидейки с различен бекграунд. Би било прекрасно, ако сертифицираните специалисти имат набор от инициативи и проекти на БАУХ , към които да имат възможността да се включат на доброволни начала. Така те ще могат да продължат да се обогатяват и развиват , и разбира се да обменят опит с колеги и да разширят професионалната си мрежа от контакти.

През 2020 година Българска асоциация за управление на хора навърши 20 години – пожелайте нещо на колегите си…
Венета Василева: През последните 20 години Асоциацията е изиграла важна роля за обединяването и развитието на ЧР професионалистите в България. Налагайки основните професионални стандарти в професията, и чрез обмяната на ценности, опит и експертиза в общността, Асоциацията е свързващата структура, която осигурява приемственост между различните поколения ЧР професионалисти. Чрез прилагането на иновативни и дигитални форми на координация и комуникация, дори в условията на криза запази своята гъвкавост и устойчивост, следвайки своята мисия и подпомагайки бизнеса, чрез добавяне на нова стойност.
Пожелавам на Българска асоциация за управление на хора да продължава да бъде генератор на нови инициативи за обмяна на добри професионални практики, да подпомага развитието на професионалистите в бранша, да бъде гарант за доказана професионална компетентност и да отстоява етичните принципи и ценности на професията.
Пожелавам на колегите и членовете на БАУХ да бъдат в крак с ритъма на „новото време“, да бъдат креативни и гъвкави в прилагането на нови практики и инструменти при управлението на човешките ресурси в организациите.
Пожелавам мъдрост и много професионални успехи!
Наталия Недекова: Пожелавам (си ) първо да сме здрави! Да сме отворени, позитивни и търсещи. Защото всяко предизвикателство или трудност е и неограничена възможност!

Вашият коментар

bg_BGБългарски