Интервю

Искрено се надявам при избора на HR мениджър топ мениджмънтът на всяка компания да взема под внимание неговата лична репутация и професионална стойност в Асоциацията!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Николай Николов, изпълнителен директор и партньор в Хорайзънс България

Horizons Bulgaria е съмишленик и представител на общността на БАУХ от няколко години коя е причината да се приобщите към Асоциацията?
Причините за приобщаване, а и за да останем в БАУХ, са емоционални и рационални: сред емоционалните са възможността да плуваме в свои води сред най-умните, талантливи, иновативни и посветени в работата си HR професионалисти. От създаването си асоциацията носи аура от положителна енергия, която зарежда с идеи, емоции и добро настроение. Има го и елемента на добрия нетуъркинг и осведомяването за кариерата на колегите HR-и. Сред рационалните причини можем да наредим достъпа до най-новите тенденции в професията, новите течения, които до голяма степен достигат през членовете на асоциацията. В голяма част, нашите клиенти и потребители на услугите ни са в тази група и събитията на БАУХ са един от начините да достигнем до тях. Надяваме се и ние да сме част от тази стойност, защото освен да вземаме, ние искаме също да градим стойност за останалите.

Как се разви HR гилдията в България през тези години и каква е ролята на БАУХ в това?
Корпоративното ни членство на настоящата ни компания датира някъде от около 2008 г., но в БАУХ като индивидуален или корпоративен член имаме активности още от 2003 г. Като професионална асоциация от самото си начало БАУРЧР беше замислена и изпълнена с добър професионален смисъл за една тепърва утвърждаваща се професия. В последствие асоциацията се надгради, разрастна и продължава да е все така интересна и за новите, и за старите професионалисти в сферата. Искрено се надявам при избора на HR мениджър топ мениджмънтът на всяка компания да взема под внимание личната репутация и професионална стойност на този HR мениджър в асоциацията. Ние, като консултантска компания, при представяне на кандидати за HR мениджър при клиент, винаги сме давали и нашето впечатление за стойност на кандидата в асоциацията.

Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията, респективно – на общността?
Около ценностите и етиката в асоциацията вече има и създаден и писмен документ. Всеки HR професионалист вероятно ги пречупва и чувства по различен начин. Професионализмът и желанието за развитие е водеща ценност, стремежът към качество и високи стандарти е обединяващо за повечето членове. Социалната отговорност, мисълта за общността от служители, за които си отговорен е отличителна черта на повечето от професионалистите в БАУХ, които познавам. По част от ценностите вероятно има и различия, но многообразието в мненията и приемането на алтернативни позиции също е част от работата на HR-а.

Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Професията се промени за последните 20 години. От предимно административна, подчинена и структурираща роля, фокусът й се измести в посока стратегия, инициираща роля, предпазваща мениджмънта от стратегически грешки. Подборът и развитието преди 20 години не бяха толкова ключови като компетентност, но последвалата епоха на война за таланти и конкуренция като работодател за оскъдния човешки ресурс постави тези роли в окото на бурята. В последни години HR маркетингът и брандингът с пълна сила навлизат в полето на борбата. Технологиите и дигитализацията също не бяха първи приоритет преди около 10 години, но сега HR-ът често пъти е инициатор и водещ в процесите на автоматизация в нашата професия.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
БАУХ е пресечна точка на много различни мнения, визии, концепции и поколения HR-и. Асоциацията също трябва да се промени, за да е все така актуална. В управлението й навлязоха много интересни и добри професионалисти, които дават много висока професионална стойност. В посока съвети за подобрение – може би е добре да се търси по-висока представителност на различните браншове, добре би било и да се даде повече поле за изява на консултантския бизнес.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожеланието е най-вече да продължи своето развитие, да са здрави и щастливи всички, които работят за асоциацията и тези които я изпълват със съдържание – нейните членове. Дано кризите, които ни съпътстват ни направят по-силни, но и да ни дадат възможност да се радваме на традиционните форми на асоцииране – събития, конференции, работни групи, обучения, за да не забравим традиционните си начини на общуване, професионално сдружаване и чисто човешка комуникация.

Вашият коментар

bg_BGБългарски