HR ДИРЕКТОР / МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА
Описание на категорията: наградата е признание за HR професионалисти, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и съвършенство на управленско ниво в професията.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Бизнес цели/ приоритети, постигнати в резултат на създаването и внедряването на конкретни HR стратегии/ програми/ инициативи през годината.Описание на стратегия, програми, инициативи, и на влиянието им върху бизнес резултатите (описание на конкретните бизнес резултати)
HR процесуална ефективност: Създадена, поддържана и развивана управленска и организационна култура и HR екип, в която разбирането за хората е като за основен и най-продуктивен ресурс на организацията. Реализирани през годината проекти/ програми/ практики с повече от 1 елемент на различност/ уникалност спрямо реализираните до момента в страната HR инициативи, развити млади HR професионалисти, влияние върху развитието на HR колеги.Описание на HR професионалисти, процеси, действия, мерки, елементи на различност/ уникалност и на свързаността им с отчитането на значимостта на хората и екипите, онагледавящи материали, обратна връзка от служителите за възприятието им на тема значимост на човешкия фактор за организацията.
Персонален бранд: Авторитет на HR директора/ мениджъра сред вътрешни и външни контрагенти: вътрешни клиенти, ръководители, колеги, членове на екипа, външни клиенти и партньори, БАУХ, колеги от HR гилдията и др. Утвърждаване авторитета на HR професията чрез личен професионален пример.Обратна връзка от референти – вътрешни клиенти, ръководители, колеги, членове на екипа и външни източници, БАУХ, референти от гилдията и др.
bg_BGБългарски