Новини

Анкета “Covid-19 и работата от разстояние”

В продължение на вече една година мерките, предприети от правителството за ограничаване на разпространението на вируса Covid-19, наложиха работодателите рязко да променят организацията на работните процеси.

Чл. 107з от Кодекса на труда дава легална дефиниция на понятието „работа от разстояние“ станала по-разпознаваема през изтеклите месеци като „хоум офис“: „Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя“.

Практиката показа, че в обществото съществува непознаване на материята, както и какви са правата и задълженията на работодателите и служителите при работа от разстояние. Това провокира Българска стопанска камара (БСК) да организира анкетно допитване на тема „Covid-19 и работата от разстояние“, за да събере и обобщи натрупалия се вече опит. БАУХ подкрепя инициативата.

Молим ви до 25 април 2021 г. да попълните онлайн въпросника, което ще отнеме не повече от 10 минути. Анкетата е анонимна и данните от нея ще се използват в обобщен вид единствено за целите на проучването.

Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец април 2021 г. на сайтовете на БСК и на БАУХ.

Leave a Reply

en_USEnglish