Интервю

Пандемията позволи HR-отделите да се откроят по-ясно като гъвкаво свързващо звено между бизнеса и човека в него

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Ася Минковска, ръководител Човешки ресурси, Билла България

BILLA България се присъедини към общността на БАУХ съвсем скоро – преди 2 месеца. Кое ви накара да се приобщите към Асоциацията?
Истината е, че сме много щастливи от присъединяването си. Като всяка компания, която е един от най-големите работодатели в страната и държи на хората, преди всичко останало, смятам, че е от изключителна важност да поддържаме „часовника си сверен“. Всъщност това са и очакванията, с които встъпваме в това членство – възможност за обмяна на опит, открит диалог между колеги в същия и други браншове, намиране на работещи решения за предизвикателствата на деня, но преди всичко за развитието на настоящи и бъдещи поколения служители.

Формулирайте с няколко думи основните ценности на HR професията и респективно на общността? Кои от тях припознавате като свои?
На първо място, основните ценности на HR професията са да осигури най-добрите служители на правилните позиции в компанията и да се грижи това да остане така.
Сещам се за фразата „Човек се учи цял живот“. Смятам, че ценност на HR-общността е именно любопитството и желанието за научаване на все повече един от друг. Отворени сме да се учим от грешките си, да пробваме и да споделяме опита си с колегите. Именно това води до развитието на HR-функцията.
Освен това, хората са наш фокус. Те са повод да имаме отворен диалог като специалисти и заедно да се развиваме като общност. Служителите са най-ценния ресурс във всяка компания и ценностите, които всеки експерт в сферата изповядва, трябва да бъдат изцяло ориентирани към човешкия ресурс.

Имаме силно динамично настояще: какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Като HR мениджъри носим отговорност за служителя в контекста на компанията, а в този смисъл и за успеха на бизнеса в по-голям мащаб. Наблюденията ми са, че отделите ни се утвърждават все повече като стратегически партньор на бизнеса – с промяната на ценностите и потребностите на служителя, се променят и очакванията към работодателя, като тук идва нашата роля. Следим тенденциите, генерираме идеи, даваме тласък на корпоративната култура в една или друга посока, работейки с лидерите на компанията и всичко това е с фокус върху служителите и затова те да се чувстват добре в дадена компания. Знаете, една компания е успешна, благодарение на усилията, които полагат хората вътре и инициативите, и решенията, които взимат. Сега мениджърите и служителите се учат как да бъдат дисциплинирани и ефективно да работят в домашни условия, защото ситуацията го изисква. Това може да е много предизвикателна и необратима промяна за много офис служители.
През последните месеци настъпиха особени промени и във връзка с пандемията. Бързи и ефикасни решения, трансформиране на роли, дигитализиране на процеси – може да се каже, че пандемията позволи HR-отделите да се откроят по-ясно като гъвкаво свързващо звено между бизнеса и човека в него. Даде ни възможност да се развием, поглеждайки в различна посока.

Каква е ролята на БАУХ в тези процеси, според Вас?
БАУХ за мен е платформата, улесняваща споделянето на опит и добри практики. Тя дава възможност на професионалисти като нас да намират ефективни решения.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожелавам ни да постигнем все повече успехи и постоянно да разширяваме общността, за да може именно чрез споделянето на работещи практики заедно да подпомогнем развитието на бизнеса в сферата на човешките ресурси.

Leave a Reply

en_USEnglish