Интервю

Бъдещето очаква смел HR!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Борислава Соколова, Бизнес партньор Човешки ресурси в Девин ЕАД

Вие сте член на БАУХ от няколко години и междувременно сменихте сектора, компанията и позицията. Защо станахте част от общността ни, оправдаха ли се очакванията Ви и спомогна ли това за Вашето лично и професионално развитие? Моля, разкажете.
Реших да стана член на Българската асоциация за управление на хора още преди много години, поради желанието ми да бъда част от общност, в която ще мога да се самоусъвършенствам професионално. Общността несъмнено дава тази възможност, но и още повече от това – свързва изобилно, не дефицитно мислещи хора, мотивирани и вдъхновени да се справят с всички предизвикателства сега и в бъдеще. Общността създава изключителна среда на колаборация, подкрепа, насърчаване, споделяне на опит и възможности за разширяване на професионалния хоризонт. За мен тясната връзка с общността на БАУХ трансформира HR ролята в организациите и я превръща в генератор на промяната.

Кои от ценностите на общността припознахте като свои?
Споделям и припознавам всичките ценности на Асоциацията, тъй като те са основни стълбове и в моето професионално и лично поведение. Ценността, на която обаче бих се спряла е АНГАЖИРАНОСТ, тъй като тя се откроява особено в работата на БАУХ и води до високи резултати и постигнати ползи за обществото като цяло. Вярвам, че HR професионалистите е необходимо да развиваме и повишаваме ангажираността в организациите, с което несъмнено се реализира и бизнес ефект. Радвам се, че имам тази възможност на настоящото си работно място като Бизнес партньор „Човешки ресурси“ в Девин ЕАД – компанията-лидер на пазара на бутилирана вода в България.

Какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Тенденциите на бъдещето вече се виждат и в настоящето, заради цялата промяна на ролята, която тя претърпя в последните години до днес. Бъдещето ще продължи да изисква от HR професионалистите бързо да реагират и адаптивно да се справят с всички предизвикателства. Цялостната HR роля ще бъде изцяло адресирана към бизнеса и бизнес процесите, затова фокусът от оперативност ще бъде изменен в посока стратегическо планиране и създаване на добавена стойност за бизнеса. Основният акцент ще бъде какви са бизнес целите на организацията и какви HR практики ще трябва да се изградят, за да се подсигури бизнеса. Бъдещето на HR функцията по всичко изглежда, че ще изисква голяма доза креативност и различни HR модели на работа, различни от всички, които са били прилагани към момента в организациите. Дигитализацията ще позволи на HR експертите да иновират своите процеси и практики и така те ще заемат все по-водеща роля. Основната парадигма, която ще бъде променена обаче е преминаването към подход, при който индивидуалните нужди, възможности и потенциал ще заменят доскорошния универсален подход с персонализация. Бъдещето очаква смел HR!

Каква е ролята на Българска асоциация за управление на хора в тези процеси, според Вас?
БАУХ има своето силно влияние във всички настоящи и бъдещи промени, заради синергичния ефект, който притежава неговата мисия. БАУХ поддържа информираността на своите членове с многобройните си конференции, обучения и уеб семинари, осигурява споделяне на опит и добри практики, стратегически подготвя и обучава своите членове за всички HR трансформации. Сертификационната програма на БАУХ валидира професионалните компетенции на своите членове, в отговор на нуждата от непрекъснато усъвършенстване на HR професионалистите.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожелавам им нестихваща енергия, дръзновение и вяра, защото е по-лесно да вярваме, когато сме част от общност!

Leave a Reply

en_USEnglish