Интервю

БАУХ подпомага HR професионалистите да бъдат стратегически партньор на бизнеса

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с Красимира Караджова, Зам. началник отдел “Човешки ресурси” и Ръководител АУЦ, Фрапорт Туин Стар Еърпорт МениджмънтАД, член на Комисията по професионална етика на БАУХ и регионален координатор на Асоциацията в Черноморски регион

Вие сте член на БАУХ от няколко години и междувременно станахте и член на Комисията по професионална етика на БАУХ, както и регионален координатор на Асоциацията за Черноморски регион. Защо станахте част от общността ни, оправдаха ли се очакванията Ви и спомогна ли това за Вашето лично и професионално развитие. Моля, разкажете.
Здравейте! Първо, искам да Ви благодаря за възможността да се обърна към всички членове на Асоциацията и да ги поздравя с 20 годишния юбилей на Българска асоциация за управление на хора – 20 години на изграждане на единно HR общество, което не само допринася за професионалното и личностно развитие на своите членове, но и на обществото, като цяло. Винаги съм смятала, че общите усилия, коректността, позитивния подход и споделянето са в основата на едно по-добро, успешно и ускорено развитие на управлението на човешките ресурси в България. Ролята на екипите по управление на човешки ресурси съвсем не е лесна, защото през нея се пресичат разнопосочни желания, очаквания и интереси от страна на ръководството, служителите и дори обществото. Тази отговорност е много голяма и балансът понякога трудно постижим. Затова изключително много ценя възможността да споделям опит и да търся предизвикателства и решения на възникнали казуси с колегите от БАУХ. 2019 г. беше запомняща се година в моя живот, както и изключително лично предизвикателство. Щастлива съм, че бях избрана за член на Комисията по професионална етика на БАУХ, както и за Регионален координатор на Асоциацията за Черноморски регион, което ми даде възможност да разширя мрежата си от професионални контакти и да срещна много опитни, позитивни и зареждащи хора, с които имаме сходни интереси и възгледи. Същата година записах Global MBA програма в “London School of Business and Finance”, защото като преподавател в Учебен Център съм наясно, че винаги трябва да търсим възможности за придобиване на нови познания и умения, развитие и надграждане. Там получих достъп до най-новите и успешни практики в сферата на Управление на човешкия капитал, позициониране и стратегическо развитие на организациите. Съвсем отговорно искам да заявя, че нивото на HR експертите в България е изключително високо и това се забелязва и оценява от външните организации. Всяка среща с колегите ми носи огромно удоволствие и винаги ме зарежда с положителни емоции. Това е най-голямото ми удовлетворение от членството ми в БАУХ. За съжаление срещите в последно време, предвид обстоятелствата са предимно виртуални, което има своите положителни и не дотам положителни аспекти.

Кои от ценностите на общността припознахте като свои?
Всички ценности в Асоциацията са изключително важни и в съответствие с моите вътрешни разбирания, но може би най-много ми допадат професионализъм и ангажираност, които се допълва от принципите на уважение, взаимопомощ, лоялна конкуренция, действие в полза на професионалната общност и популяризиране на професията. Аз съм изключително лоялен, позитивен и емпатичен човек и е нормално такива качества най-много да ме впечатляват в другите. Горещ привърженик съм на течението в HR, което споделя идеята, че професионални качества се изграждат във времето, но личностните качества много по-трудно се променят и надграждат в дългоспрочен план. Никога не бих се впечатлила в положителен аспект от професионалист с богат опит и познания, на когото липсват възпитание, емоционална интелигентност и личностни качества, свързани с коректното и уважително общуване и съобразяване с околните.

Какви промени настъпват за бизнеса в сферата на управление на човешките ресурси и какви са тенденциите в развитието на HR функцията?
Колкото и клиширано да звучи, човешкият капитал е най-важният в една организация и това твърдение все повече се осъзнава и налага в международните и мултинационални компании. В условията на криза и финансова нестабилност практиките на трудовия пазар, които разглеждат човешките ресурси единствено като разход в компанията, са все още доминантни. Очаквам след преодоляване на финансовата нестабилност да се наложи напълно осъзнат подход, че хората са наистина най-важният капитал в една организация, без които системата не може да функционира. Това ще донесе положителни промени, както на трудовите пазари, така и на ефективността на самите организации чрез придобиване на допълнителна добавена стойност от човешкия капитал. Безспорно дигитализацията и новите технологии, в това число блокчейн технологиите, криптовалутите, чат ботовете, роботизацията, изкуствения интелект и други ще внесат много промени в чисто рутинни дейности като администрирането на персонал, обучение и организиране на заплащането на труда. Все повече ще се коментира въпроса за изнесените услуги, за да може HR експертите да се концентрират върху дългосрочните си цели. Много професии ще отпаднат и ще възникнат нови, които ще изискват придобиването на нови умения и компетенции. В момента отделите по Човешки ресурси в страната са позиционирани между изпълнителното ръководство и служителите в една организация, като често са ангажирани с посредническа роля и чисто административна функция, ориентирана към по-краткосрочни и средносрочни цели. Очаквам ролята на HR функцията да се измести още повече към дългосрочното планиране и подпомагане на стратегическото управление в органиацията, като ролята на HR се трансформира в стратегически партьор на изпълнителното ръковоство и дори в консултант.

Каква е ролята на Българска асоциация за управление на хора в тези процеси, според Вас?
Чрез всички свои активности, които включват Сертификационната програма, Тренинг Академията, Етичния кодекс, единните професионални стандарти, международните конференции, обучения и уебсеминари, организацията подпомага експертите в областта на HR да се подготвят успешно и да заемат тази нова роля. Чрез акумулирането на общата енергия, споделянето на опит, познания и добри практики между членовете в Асоциацията, БАУХ задава единствената вярна посока, която осигурява реализирането на тази промяна по възможно най-добрия и ефективен начин за всички участници в процеса.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожелавам на всички колеги и приятели да са преди всичко живи и здрави, да обичат това, което правят, да продължават да са отворени към предизвикателствата, новостите и прогреса, да не престават да се учат, развиват и подобряват, да споделят опита и знанията си, защото това е най-важното, за да се движим всички напред, да търсят винаги оптималните решения, както за бизнеса, така и за хората в организацията. На БАУХ пожелавам организационно дълголетие, още повече успехи и отличия, да продължават да привличат и задържат правилните хора в Асоциацията, да останат значим фактор в икономическия живот на страната, както и да реализират все повече социално отговорни проекти, насочени към подобряването на условията живот в България, за да я превърнем в достатъчно добро и атрактивно място за живот и работа на бъдещите поколения.

Leave a Reply

en_USEnglish