с подкрепата на:

Цели на конкурса

Конкурсът за годишните HR награди е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво (в България).

Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.

Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.

Общи условия за участие

1. Не се допуска участие на 1 проект в повече от 1 колективна категория.

2.Участие в конкурса могат да вземат само членове на БАУХ. Приемат се номинации и самономинации. Анонимността на номиниращия е гарантирана. Всеки желаещ –член или не на БАУХ, може да прави номинации във всяка от категориите на конкурса. Единствено в специалната категория, провеждана в партньорство с друга организация, членството в БАУХ не е задължително условие. 

3.Не се допуска участие в Конкурса на членове на журито или на организации, с които членове на журито се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др. п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

4.Не се допуска участие в Конкурса на членове на Управителния съвет на БАУХ или на организации, с които членовете на УС се намират в състояние на договорен ангажимент (трудов договор, граждански договор, договор за поръчка, услуга, изработка и др.п.) или ако са имали такъв ангажимент към тях през конкурсната година. Не се допуска и участие в конкурса на други служители на съответните описани по-горе организации.

5.Допуска се участие само с проекти, при които основната част от реализацията и резултатите се отнасят към съответната конкурсна година.

6. Не се допуска участие на една компания с повече от един проект в една и съща колективна категория.

Времеви график и процедура за оценка

Фаза 1 – Кандидатстване
Период: 3 януари 2023 г. – 10 февруари 2023 г.

Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента
Период: 11 – 12 февруари 2023 г.

Фаза 3 – Оценка по допустимост
Период: 13 -24 февруари 2023 г.

Фаза 4 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията
Период: 25 февруари – 17 март 2023 г.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОТ ФАЗИТЕ НА ОЦЕНКА ВИЖТЕ ТУК

ИНДИВИДУАЛНИ КАТЕГОРИИ

HR ДИРЕКТОР/МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА

Наградата е признание за HR професионалисти, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и съвършенство на управленско ниво в професията…

hr професионалист на годината

Наградата е предназначена за HR специалисти, които може да не заемат мениджърска позиция, с повече от 2 г. опит в професията, които са изградили значими партньорства и са допринесли стойност за бизнеса…

НАЙ-АНГАЖИРАН КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЛИДЕР

Наградата отличава организационни лидери, които през годината устойчиво подкрепят HR функцията, независимо от съществуващите организационна структура и разпределение на ролите…

екипни категории

НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА ГОЛЯМА КОМПАНИЯ

Наградата в тази категория от конкурса е предназначена за HR проект, успешно реализиран в голяма организационна среда – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти…

НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА МАЛКО/СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Тази награда е за малка или средна организация (под 250 служители), реализирала успешен HR проект през годината, осъзнала нуждата, създала и развиваща HR функция в синхрон със съвременните HR практики…

НАЙ-ДОБЪР HR ЕКИП НА ГОДИНА

Наградата в тази категория от конкурса е предназначена за HR екип, който през годината демонстрира съвършенство в HR практиките благодарение на общата работа на всички свои членове…

HR КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ/ИНСТРУМЕНТ НА ГОДИНАТА

Наградата отличава HR консултантски проект/инструмент, успешно създаден и внедрен през годината в клиентска/и организация/и – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти…

СПЕЦИАЛНА КАТЕГОРИЯ - В ПАРТНЬОРСТВО С

НАЙ-ДОБРЕ РАЗВИВАЩА СЕ HR ФУНКЦИЯ В START-UP КОМПАНИЯ

Тази награда отличава start-up организации, основани преди не повече от 3 години, които имат създадена и реализирана успешно HR фукция и HR практика в компанията…

ЖУРИ

по азбучен ред:

Бранимира Нешовска

Ръководител Човешки ресурси за България и Хърватска/Бизнес ЧР партньор за Централна и Източна Европа, Ейч Пи Инк България

Добромир Иванов

Изпълнителен директор, BESCO

Добромира Манасиева

Мениджър Човешки ресурси, Alcatraz AI

Златина Кушкиева

Управляващ партньор, HR Consulting Partners

Милена Караилиева

Директор Човешки ресурси, Kaufland България

Пламен Вушев

Управител, JOBS.BG

Рада Йосифова

Директор Човешки ресурси, AG Capital

Генерален спонсор

JOBS.BG се стреми да създаде оптимална среда, даваща възможност на компаниите да открият най-подходящите кандидати, на кандидатите възможност да реализират пълният си потенциал. JOBS.BG е Business Superbrand за 2007-2008, потребителски Superbrand за 2009-2010, Superbrand за 2012-2013, Business Superbrand за 2015-2016, Business Superbrand за 2017-2018, Business Superbrand за 2019-2020 и Business Superbrand за 2021-2022.

Генерален спонсор

Economy.bg е издание за бизнес, икономика и мениджмънт. Част от Economy.bg е Human Capital – водещата медия в сферата на човешкия капитал. Economy.bg следи тенденциите в световната и българска икономика от съществено значение за случващото се в България, ключовите бизнес сектори, компаниите и хората, които са част от тях. Economy.bg създава уникално редакционно съдържание – видео интервюта, статии, анализи, статистики и проучвания, създадени в сътрудничество с мениджъри от български и чужди компании, икономически анализатори и експерти от различни бизнес сектори. Economy.bg е издание на Jobs.bg.

bg_BGБългарски