Новини

Доклад с данни за България от проучването Creating People Advantage 2023 на BCG

Boston Consulting Group (BCG) и Световната федерация на асоциациите за управление на хора (WFPMA) обявиха готовността си с резултатите от проучването Creating People Advantage 2023 за България.

Тазгодишното глобално проучване включва отговори от 6893 участници в 102 пазара във всички индустрии. Изследването за България обхваща 133 респонденти от България, от които 91% са на HR позиция, само 9 на сто не са HR специалисти.

Както и в предишни години, респондентите оценяват темите за управление на хора – 32 в текущата методология – по бъдеща важност и текущото ниво на способности на тяхната компания.

Целта е да се помогне на лидерите по управление на хора да идентифицират най-неотложните приоритети, за да подобрят не само представянето на собствените си функции, но и представянето на цялата компания. Този вид приоритизиране винаги е важно, но в настоящата кризисна среда, то се е превърнало в императив.

„Здраве и безопасност“ и „Отношения със служителите“ са теми в икономиките според текущите възможности, класирани на първо и второ място както в местната, така и в световната подредба.

При сравнение с европейската подредба, от 32 теми по текущи възможности се наблюдава значителна разлика при един показател – възможността за повишаване на уменията и преквалификация се класират значително по-високо в българското изследване.

В сравнение с европейското класиране, темата за бъдещата важност на схемите за гъвкава работа се нарежда чувствително по-високо в българското изследване, а бъдещата важност на управлението на работодателската марка е значително подценена в българския доклад.

При класирането на девет клъстера в икономиките по бъдещото им значение, „Стратегия за хора и човешки ресурси, планиране и анализ“, който приоритет е №2 в световната класация, е начело на българския списък. На второ място в изследването за България се позиционира приоритетът „Представяне, награди и ангажираност“, който е пръв в общата глобална класация.

Що се отнася до водещите предизвикателства пред бизнеса и хората, те съвпадат на национално и световно ниво. Намаляващата ангажираност / доверие на талантите е предизвикателство №3 пред HR специалистите в България.

Можете да се запознаете с данните от проучването за България ПО-ДОЛУ.

Вашият коментар

bg_BGБългарски