МиналиНовиниТоп новини

11 май 2023 г. – редовно годишно Общо събрание на членовете на БАУХ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК по описа на ТРРЮЛНЦ 175012964, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.3 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 11.05.2023 г., в гр.София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център, етаж партер, Софарма Ивент център, зала 1, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2022 г.;
  2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2022 г.;
  3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2022 г.;
  4. Приемане на план-програма и бюджет за 2023 г.;
  5. Изменение и допълнение на Устава на сдружението
  6. Разни.

Материалите по т. 1, т. 3, т. 4 са налични ТУК. Материалите по т. 2 са налични ТУК.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете всеки работен ден в седалището на сдружението.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Държавен вестник, бр. 28 от 28.03.2023 г.

Вашият коментар

bg_BGБългарски