НовиниТоп новини

БАУХ е избрана за член на Консултативния съвет на ИКТ общността към Министъра на електронното управление

Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) беше избрана след процедура по кандидатстване за член на Консултативния съвет (КС) на ИКТ общността към Министъра на електронното управление Георги Тодоров. Тази стъпка е продължение на усилията на БАУХ да се утвърди като доверен партньор на законодателната и изпълнителната власт и като експертна професионална организация по теми, свързани с процеса по дигитализация в сферата на трудово-правните отношения.

В изминалите няколко години БАУХ работи активно по темата за дигитализация на трудово-правните взаимоотношения и има конкретни инициативи и предложения – за промени в нормативната уредба за въвеждане на електронна трудова книжка, както и за по-доброто регламентиране на работата от разстояние. Те са разработени на високо експертно ниво и със задълбочени познания по темата. БАУХ е член на Обществения съвет към Комисията по електронно управление и информационни технологии към 48-ото Народно събрание, където участва активно в обсъждането на гореспоменатите теми и търсенето на решения за справяне с проблемите в тях.

Николай Николов, член на Управителния съвет на БАУХ, беше избран от Управителния съвет на асоциацията за неин представител в Консултативния съвет на ИКТ общността към Министъра на електронното управление.

Той участва в първата среща на Консултативния съвет, която се състоя на 20 януари 2023 г., по време на която бяха презентирани основните цели и функции на съвета и бяха представени номинираните представители на включилите се в инициативата професионални неправителствени организации. На него министърът на електронното управление Георги Тодоров заяви, че Министерството на електронното управление инициира и създаде Консултативен съвет на ИКТ общността, като се ангажира да бъде активна страна в работата на Съвета. „Ще имате възможност да чуете нашата визия за развитието на сектора, ще обменяме идеи и предложения, за да можем като администрация да отговорим максимално на вашите очаквания. Очакваме от вас да ни подпомагате с натрупания опит и знания, там, където се чувствате най-подготвени и компетентни“, допълни още министърът.

Заместник-министър Благовест Кирилов, който ще ръководи работата на Консултативния съвет, изтъкна, че министерството ще търси ефективния начин на комуникация и взаимодействие с всички заинтересовани страни, за да има обратната връзка от браншовите организации във всички направления на цифровата трансформация.

БАУХ разполага с необходимата експертиза и опит по теми, свързани с дигитализацията на процесите и документите, касаещи администрирането на взаимоотношенията работодател-служител. Тя е утвърден партньор на организациите, представляващи интересите на двете страни в трудовите отношения, както и на институциите, които ги регулират. Затова вярвам, че участието на БАУХ в Консултативния съвет на ИКТ общността към министъра на електронното управление може да добави стойност в дебата и проекта за дигитална трудова книжка, електронното трудово досие, миграцията към нов тип заетост и нов тип работно място. Интересуват ни темите за по-съвременен, гъвкав и свободен ИКТ пазар на труда, привличане на качествена работна сила и задържането на съществуващата“, коментира Николай Николов.

Заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов ще ръководи работата на Консултативния съвет на ИКТ общността към Министъра на електронното управление

Николай Николов се включи активно в първото заседание на Консултативния съвет на ИКТ общността към министъра на електронното управление, което се състоя на 27 януари 2023 г., петък. На него бяха представени приоритетите на дирекциите в Министерството на електронното управление, Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ и „Информационно обслужване“ АД, бяха представени членовете от страна на браншовите и неправителствените организации в КС на ИКТ общността, и бяха определени подгрупите в КС, които ще работят по приоритетни теми.

На заседанието беше взето решение за създаване на четири работни подгрупи по различни теми, като БАУХ ще се включи с компетенции и знания в група „политика в областта на електронното управление“. Останалите три работни групи са „политика в областта на информационното общество и информационните технологии / цифровата трансформация“, „повишаване на мрежовата и информационната сигурност в областта на електронното управление“, и „политика в областта на изграждане, развитие и поддръжка на споделените ресурси на електронното управление“. Участниците на заседанието се обединиха около мнението, че най-работещата форма ще бъде всяка организация да участва в конкретна работна група, която съответства на експертизата й, но участниците в Консултативния съвет ще имат право да се включват във всяка от групите, когато идентифицират тематиката на обсъждане като релевантна и значима.

Представители от 31 организации на бизнеса, академичната общност и неправителствени организации са включени в работата на Консултативния съвет, с експертиза при подготовка на политики и регулации в различни тематични ресори. Форматът на съвета остава отворен и за други браншови организации.

Ще ви държим в течение с новини по темата.

Вашият коментар

bg_BGБългарски