EAPM организира уебинар на тема как ЕС подкрепя развитието на уменията с Феликс Рон от ЕК

На 28 февруари от 12 ч. Централно европейско време (GMT+1) Европейската асоциация за управление на хора (EAPM) организира уебинар на тема „Подходът на ЕС към предизвикателството на уменията” (The EU Approach To The Challenge Of Skills). Водещ лектор на виртуалното събитие ще бъде Феликс Рон, който отговаря за създаването на политики в Главна дирекция „Трудова заетост“ на Европейската комисия.

Професионалният му старт започва с изучаването на пазарите на Централна и Източна Европа при тяхното възникване през началото на 90-те години.
Стъпвайки на този опит, той работи в проектен екип за мониторинг и оценка на Програма ФАР (Phare) на ЕС, която дава основите за разширяването на Европейския съюз през 2004 г. През 1998 г. Феликс Рон става държавен служител в Европейската комисия, където работи по политики в области като „предприятия“, „висше образование“, „професионално образование и обучение“, преди да се преориентира към темата „умения и квалификации“, в която работи днес. В Главна дирекция „Предприятия“ той пише първото ръководство за финансиране от ЕС за туристическия сектор. В Главна дирекция „Образование и култура“ той работи по програмата Темпус („Tempus“) за Източна Европа, и по програмата Леонардо да Винчи („Leonardo da Vinci“), където той координира работата на националните агенции. Днес, отговарящ за „Проект за секторно сътрудничество относно уменията“ и работещ в екипа „Пакт за умения“, той е връзката между своя отдел „Умения и квалификации“ в ГД „Трудова заетост“ и секторните звена в други главни дирекции в Еврокомисията.

Регистрацията за събитието е безплатна, като е необходимо да се регистрирате ТУК.

Начинът, по който работим, учим, участваме в обществото и водим ежедневието си, се променя с технологичното развитие, глобалните и демографските предизвикателства. Правилните умения помагат на хората да се приспособят към тези промени и да гарантират тяхното благосъстояние, като същевременно допринасят за обществото, производителността и икономическия растеж.

Днес хората трябва да разполагат с различни умения, вариращи от основни умения, като грамотност, смятане и цифрови умения, до професионални или технически умения, както и предприемачески умения и трансверсални умения, като чужди езици или личностно развитие и обучение за учене.

Днес Европа е изправена пред редица предизвикателства:
• Зеленият и цифровият преход променят начина, по който живеем, работим и взаимодействаме, и изискват промяна в набора от умения, за да извлечем пълния им потенциал.
• Демографските промени изискват Европа да черпи от всички свои таланти и многообразие. В същото време това също ще генерира нови възможности за работа в икономиките, свързани със застаряващото население и грижите за децата и по-възрастните хора.
• Пандемията от COVID-19 направи работата и ученето от разстояние реалност за милиони хора от ЕС, и разкри ограниченията на цифровата ни готовност. Пандемията също така се отрази отрицателно на възможностите за работа на мнозина.
• Прекалено много хора не могат да намерят работа, защото нямат правилните умения или работят на работа, която не отговаря на талантите им.
• В същото време, 40% от работодателите не могат да открият хора с правилните умения, съответстващи за да запълнят свободните си позиции за работа; и твърде малко хора имат необходимият набор от умения и подкрепа, за да видят създаването на собствен бизнес като реалистичен път.
• Неприемливо висок дял от европейците – всеки пети – изпитват затруднения с четенето и писането, а още повече имат слаби математически и цифрови умения.
• Въпреки че всеки трябва да има възможност да надгражда уменията си редовно, само 4 от 10 възрастни участват в обучението.

Образованието и обучението в Европа е от компетентността на държавите-членки. Националните и регионалните пазари на труда и образователните системи са изправени пред свои специфични предизвикателства, но държавите-членки споделят подобни проблеми и възможности.

Европейските инициативи за умения имат за цел да мобилизират всички европейски заинтересовани страни. По време на уебинара ще бъде обсъдено как ЕС подкрепя развитието на уменията с Феликс Рон, създател на политики в ГД „Заетост, социални въпроси и включване“ на Европейската комисия.

Вашият коментар

bg_BGБългарски