Методология за геймифициране на онбординг процеса в компании ще бъде разработена и тествана по европроект

Идеин“ ЕООД, Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и нидерландската компания за сериозни игри „Айсфонтейн“ започват заедно проект, финансиран с помощта на ЕС и програма Еразъм+.

В рамките на съвместната инициатива, в продължение на 18 месеца ще бъде разработена и тествана методология за геймифициране на онбординг процеса в българските и европейски компании.

Проект „ОНБОРД: Организационна ориентация и социализация от ново поколение“ се финансира от програма Еразъм+, „Малки партньорства за сътрудничество“.

Замислен е като съвместно креативно усилие между екипа на изпълнителите по проекта и бизнеса.

Периодът на ориентация на новите служители, за който се използва терминът онбординг, е първото им впечатление от компанията.

И въпреки това, според изследване на Галъп, над 88% от компаниите имат проблеми с онбординга. Ето защо, служителите са два пъти по-склонни да търсят нова работа скоро след наемането им.

Когато процесът на онбординг не се случва по най-ефективния начин или не се отделя време за подкрепа на новоназначените служители да се адаптират към новите си позиции, да се запознаят с тънкостите на компанията, ясно да разберат ролята си и какво се очаква от тях, да се почувстват добре дошли и да изградят партньорства с колегите си, те се оказват изправени пред сериозни трудности. А те могат да понесат тези предизвикателства само до определена степен, преди да решат да напуснат.

Това е причината неефективните процеси на онбординг да представляват над 20% от текучеството на работниците през първите 45 дни. Лошите стратегии за адаптиране струват на компаниите много пари. Средно са необходими около 4000 долара за наемане на нов талант. А когато служителите напуснат, заместването им струва около 16% до 20% от заплатата на работника. Междувременно, компаниите с ефективни и положителни стратегии за онбординг отбелязват увеличение от над 59% в задържането на служителите и 70% увеличение в производителността на ново наетите. Служителите, преминали през качествен процес на онбординг постигат пълна компетентност в ролите си 34 пъти по-бързо. Освен това, шансът да останат да работят в компанията нараства с 82%.

Процесът на онбординг, обаче, не е лесна работа. Компаниите търсят нови и нови решения да привличат и най-вече, задържат, таланти. Как да бъдат мотивирани служителите да останат, как бързо и лесно да бъдат въведени в работата и да бъдат мотивирани? Един възможен отговор е да бъде направен процесът на адаптиране мотивиращ, забавен и ефективен чрез геймифициране, т.е. с използване елементите на игра.

Какво означава да се геймифицира обучение или онбординг?

„Геймификацията на работното място е бизнес стратегия, насочена към поддържане на вътрешната мотивация на служителите. Обикновено се определя като „използване на елементи от дизайна на играта в контекст извън игра“ (Deterding et al., 2011, стр. 10).“

От въвеждането си в началото на 2000-те, геймификацията се превърна в много популярна практика на работното място (Werbach & Hunter, 2012).

Все повече и повече компании използват елементи на игра в процеса на онбординг.

Според проучване на TalentLMS „Геймифициране на работните процеси“, направено сред над 900 служители през 2019 год.:
• 89% от служителите отговарят, че елементите на игра ги карат да се чувстват по-продуктивни;
• 88% са по-щастливи на работа;
• 33% биха желали повече елементи на игра във вътрешно-фирмените обучения;
• 61% от служителите са участвали в някакъв тип геймифицирано обучение;
• 83% от участвалите в обучение с елементи на игра са се чувствали мотивирани, докато
• 61% от участвалите в класическо обучение са се почувствали отегчени и непродуктивни (неприятно, нали?);
• Геймифицирането на работното място оказва значително въздействие върху ангажираността, мотивацията и психологията на служителите;
• 89% са убедени, че биха били по-продуктивни, ако в работата им имаше повече елементи на игра;
• 78% от респондентите казват, че геймифицирането на процеса на наемане на нови служители, ще направи компанията по-желан работодател (но за това, по-късно).

С две думи, в сравнение с класическото обучение, изглежда, че геймификацията повишава мотивацията за учене и намалява скуката и непродуктивността.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Вашият коментар

bg_BGБългарски